Alise Smehova

21.jūnijā vecāku grupa iesniedza konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā ar lūgumu atzīt, ka attālinātās mācības skolās neatbilst tiesībām uz izglītību, ko paredz Satversme. Daudzi skolotāji un gandrīz visi vecāki uzskata, ka 2020/2021.mācību gadu ir pazaudēts priekš visiem Latvijas skolēniem.