Kā tauta vērtē Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pirmajā darba gadā paveikto?

© Ģirts Ozoliņš/MN

Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darbu kā ļoti labu vērtē 29,1% aptaujāto, liecina SKDS aptauja, kas tika publiskota LTV raidījumā "Kas notiek Latvijā?"

Prezidenta paveikto kā drīzāk labu novērtēja 27,6%. Savukārt kā ļoti sliktu to nosauca 10%, bet vēl 8,9% - "drīzāk slikti". Tikmēr 14% aptaujas dalībnieku Edgara Rinkēviča paveikto novērtējuši ar atbildi "viduvēji".

Vērtējumu "ļoti labi" un "drīzāk labi" lielākoties (80%) snieguši respondenti 18-24 gadu vecumā. Savukārt starp 55-64 gadus veciem respondentiem prezidenta darbu kā "ļoti labu" novertējuši 19% aptaujāto, bet "drīzāk labi" - 27% aptaujāto.

Svarīgākais