Iekšlietu ministra Ģirģena padomniece Beata Jonite atstāj amatu

 
©Dāvis Ūlands/F64

Sākot ar pirmdienu, 21.septembri, iekšlietu ministra padomniece komunikācijas jautājumos Beata Jonite vairs nebūs sevis ieņemtajā amatā sakarā ar došanos maģistrantūras studijās diplomātijā Oksfordas Universitātē, Lielbritānijā.

"Vēlos izteikt pateicību Beatai par paveikto darbu manā komandā, kā arī apsveikt un novēlēt veiksmi šajā nākamajā dzīves posmā. Izglītoti, jauni cilvēki ir stūrakmens mūsu valsts nākotnes attīstībai - un šis ir dzīvs pierādījums tam, ka darbs iekšlietu nozarē var pavērt daudz durvis turpmākajai profesio-nālajai izaugsmei," pauž iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.

"Šobrīd iekšlietu ministrija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti jau ir izveidojusi gan ba-kalaura, gan maģistra studiju programmas ar iespēju iegūt augstāko juridisko izglītību, kas sniedz plašu zināšanu un pieredzes klāstu. Tiek izstrādātas papildus programmas, kas tepat, Latvijā piedāvās kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību jaunajiem censoņiem," turpina ministrs.

Jaunākā programma, kas tiek izstrādāta ar Rīgas Stradiņa universitāti ir profesionālā maģistra studiju programma "Ekonomiskā drošība". Tās mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar iestāžu un organizācijas vadītāju nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kuri spēj un ir kompetenti uzņemties atbildību un risināt augstās komplicētības pakāpes juridiskos un ekomomiskos problēmjau-tājumus, tostarp noziedzīgo ekonomisko noziegumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā, attīstīt un koordinēt starptautisko sadarbību, pārstāvēt daudzveidīgas intereses un nodrošīnāt pamatotu lēmum-pieņemšanu ekonomiskās drošības jomā.

Līdz turpmākiem paziņojumiem par aizvietotāju ar komunikāciju un medijiem saistītos jautā-jumos lūgums sazināties ar iekšlietu ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļu.