Vēlētāju iesniegums 13.Saeimai

 
©Kaspars Krafts/F64 Photo Agency

Šī dokumenta saturs tapis kopsadarbībā ar Latvijas ārstu prezidenti - Ilzi Aizsilnieci; Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītāju Kārli Rāceni; LIZDA vadītāju Ingu Vanagu; manabalss.lv kolektīvā iesnieguma autoru "ATLIKT PARTIJU FINANSĒJUMA PIEAUGUMU LĪDZ NĀKAMĀS - 14. SAEIMAS IEVĒLĒŠANAI", ko parakstijuši jau 12493 pilsoņi, Jāni Jēkabsonu un biedrības ProBonoPublico.Latvia vadītāju Kristīnu Blumbergu. To šobrīd jau simtiem vēlētāju ir nosūtījuši 13.Saeimas deputātiem

Pamatojototies uz LR Satversmes 2.pantā noteikto, Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Ar LR Satversmē noteiktajām tiesībām, lūdz 13.Saeimas deputātus 2019.gada 13.novembra Saeimas ārkārtas sēdē :

1) nelemt par likumprojekta “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” apstiprināšanu, bet pieņemt lēmumu par likumprojekta atgriešanu Saeimas komisijās tā rūpīgai un kvalitatīvai izstrādāšanai,ņemot verā un respektējot portāla manabalss.lv kolektīvā iesnieguma “ATLIKT PARTIJU FINANSĒJUMA PIEAUGUMU LĪDZ NĀKAMĀS - 14.SAEIMAS IEVĒLĒŠANAI” 12477 pilsoņu pausto gribu;

2) ievērot likumu un lemt par medicīnas darbinieku atalgojuma palielināšanu pilnā apjomā, atbilstoši pašas 13.Saeimas pieņemtajam likumam.

Ja 13.Saeimas deputāti lems par partiju finansējuma palielināšanu esošajai Saeimai un nelems par mediku atalgojuma palielināšanu pilnā apjomā ,pretēji pašas 13.Saeimas pieņemtajam likumam,deputāti būs rīkojušies negodprātīgi,savtīgu motīvu vadīti,pārkāpjot demokrātiskas valsts pamatprincipus un LR Satversmes 18.pantā noteikto deputāta svinīgo solījumu,kas skan sekojoši:

"Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus."

Ja 13.Saeimas deputāti nevēlas un nespēj pildīt savus pienākumus godprātīgi un pēc labākās apziņas, ievērojot Latvijas Satversmi un likumus, aicinu deputātiem pašiem lemt par 13.Saeimas atlaišanu, ietaupot vēlētāju līdzekļus un netērējot valsts resursus 13.Saeimas atsaukšanas procedūrai, LR Satversmes 14.pantā noteiktā kārtībā.