Pirmdiena, 20.maijs

redeem Salvis, Selva, Venta

arrow_right_alt Latvijā \ Rīgā

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina apturēt ieceri par medībām Rīgā

© Depositphotos

Latvijas dzīvnieku patversmju, dzīvnieku aizsardzības nozares organizāciju un brīvprātīgo palīgu SADARBĪBAS MEMORANDA dalībnieki ir vērsušies Rīgas domē ar aicinājumu pārtraukt Saistošo noteikumu projekta "Par medībām Rīgas valstspilsētas teritorijā" virzību.

"Līdz 2024.gada 5.februārim Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā sabiedrībai bija iespēja izteikt viedokli par sagatavoto Rīgas domes Saistošo noteikumu projektu, kas paredz atļaut medības gandrīz visā Rīgas pilsētā, ieskaitot blīvi apdzīvotās apkaimes, taču nesniedz atbildes uz daudziem būtiskiem jautājumiem.

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas pauž bažas par sasteigto, nepārdomāto un nepienācīgā kvalitātē sagatavoto noteikumu projektu. Tas neietver uz faktiem balstītus pierādījumus par medību aktualitāti un nepieciešamību Rīgas pilsētā, neidentificē savvaļas dzīvnieku atrašanās pilsētvidē cēloņus un alternatīvus veidus savvaļas dzīvnieku ierobežošanai pilsētvidē.

Tāpat noteikumu projekts neregulē iespējamos medību negadījumu riskus un seku kompensēšanu, nepaskaidro plānoto medību metodes, tā vietā piešķirot plašas pilnvaras Rīgas Medību koordinācijas komisijai 6 cilvēku sastāvā.

Medības pilsētvidē nav tikai jautājums par to, kā izturamies pret dzīvniekiem, bet arī sabiedriskās drošības jautājums. Rīgas iedzīvotājiem un viesiem ir jābūt skaidri informētiem par iespējamo medību pasākumu norises vietu un laiku, plānojot savas rekreācijas aktivitātes vai pārvietošanos Rīgas mežos un pļavās. Tāpat ir jāveic skaidrojošais darbs ar sabiedrību par medību būtību un vajadzību, izvērtējot satura pasniegšanas veidu līdzsvarā ar dzīvnieku aizsardzību un ņemot vērā dzīvnieku aizsardzības organizāciju ilggadīgo darbu bērnu un jauniešu audzināšanā, veicinot empātijas pret dzīvniekiem attīstīšanu.

Aizdomas rada arī publiski nepieejamā informācija par pakalpojumu līgumu starp Rīgas domi un biedrību "Pierīgas mednieku klubs", kura jau esot veikusi mežacūku skaita regulēšanu un ierobežošanu Rīgas pilsētā un kura jau ir izrādījusi gatavību veikt mežacūku medības ar šaujamieročiem Spilves pļavās.

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pirms turpmākas noteikumu projekta virzības rīkot atbilstošu sanāksmi un pārrunāt šos jautājumus plašākā lokā, ar vides, dabas aizsardzības un dzīvnieku aizsardzības ekspertu iesaisti, neaprobežojoties tikai ar mednieku viedokļiem," lasāms paziņojumā.

Latvijas dzīvnieku patversmju, dzīvnieku aizsardzības nozares organizāciju un brīvprātīgo palīgu SADARBĪBAS MEMORANDA (memoranda saturs un pilns dalībnieku saraksts pieejams vietnē ej.uz/memorands-lolojumdzivnieki) dalīborganizāciju vārdā

Rigonda Bērziņa, biedrības "lolojumdzivnieki.lv" (reģ.nr.40008305437) Valdes locekle

1. Biedrība "lolojumdzivnieki.lv"

2. Liepājas kinoloģiskās biedrības "Dzīvnieku aizsardzības grupa" dzīvnieku patversme

3. Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrības dzīvnieku patversme "Dzīvnieku draugs"

4. Biedrības "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa" dzīvnieku patversme "Labās mājas"

5. Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ingato"

6. Auces dzīvnieku aizsardzības biedrība

7. Biedrība "Četrkājainie draugi"

8. Biedrība "Tutti palīdzība dzīvniekiem"