JAUTĀJUMS–ATBILDE: kā rīkoties, ja kaimiņi nepārvieto atkritumu konteineru savā teritorijā?

 
NEKĀRTĪBA. Ainiņa pie ēkas Piebalgas ielā 10a. Konteiners – uz ielas, piekrauts līdz ūkai, līdzās salikti atkritumi, kam tur nevajadzētu būt, bet apkārt uz ielas – vēja aizpūsti un putnu izvazāti plastmasas maisiņi un cita draza ©Aculiecinieka foto

Rīgā, Piebalgas ielā 10a, vairākdzīvokļu kaimiņmājas atkritumu konteiners ir novietots nevis šīs mājas teritorijā, bet uz ielas un ļoti tuvu privātmājas robežai. Konteinera vāks bieži netiek aizvērts, atkritumi plivinās pa gaisu, kaimiņmājas iedzīvotāji pie konteinera atstāj ne tikai to, ko var ielikt miskastē, bet visu, kas mājās lieks. Pagājušajā nedēļā pie konteinera bija sakrautas autoriepas, ko šādā veidā nedrīkst utilizēt. Kā panākt, lai konteineru, ko izmanto daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji, pārvieto šīs mājas teritorijā, nevis atstāj uz robežas ar kaimiņiem? Imants

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 906 Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi atkritumu konteinerus nedrīkst novietot zem ventilācijas sistēmas āra gaisa ņemšanas vietām. Atkritumu konteinerus ieteicams novietot ne tuvāk kā desmit metru no dzīvojamās mājas logiem. Bet tas ir tikai ieteikums.

Savukārt Rīgas domes saistošie noteikumi Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā nosaka, ka konteinerus drīkst izvietot tikai ar nekustamā īpašuma, tiesiskā valdītāja vai pārvaldnieka atļauju.

Par nomestu sadzīves atkritumu savākšanu atbildīgs ir attiecīgā īpašuma sētnieks. Tāpēc, ja Piebalgas ielā ap konteineru bieži ir nesavākti, izsvaidīti atkritumi, tad par to ir jāziņo Pašvaldības policijai vai pašvaldības administratīvajai inspekcijai. Būtu ieteicams nofotografēt konteineru un piegružoto apkārtni un pievienot foto iesniegumam. Saskaņā ar jau minētajiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem atkritumi konteinerā jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt konteinera vāku. Ja konteiners regulāri ir atvērts, tātad tiek pārkāpti saistošie noteikumi.

Administratīvajai inspekcijai var lūgt pārbaudīt, vai konteiners novietots līgumā paredzētajā vietā, jo atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantojamo infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar nekustamā īpašuma lietotāju, valdītāju, īpašnieku, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu.

Atgādināsim vēl dažus pienākumus, kas jāievēro nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotajai personai:

• nodrošināt un uzturēt kārtībā atkritumu konteineru novietnes, raugoties, lai tās ir pieejamas nekustamā īpašuma iedzīvotājiem un atkritumu apsaimniekotājam, kā arī informēt un brīdināt atkritumu radītājus, ka atkritumi tiek ievietoti tikai atkritumu konteineru novietnēs uzstādītajos atkritumu konteineros;

• ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu vienoties ar blakus esošā nekustamā īpašuma lietotāju, valdītāju, īpašnieku, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu lietotājiem, valdītājiem, īpašniekiem, apsaimniekotājiem vai pilnvarotām personām jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā īpašumā radīto atkritumu savākšana un apsaimniekošana (konteineru lietošana, norēķini u. c.).

Starp citu, Rīgā ir aizliegts pastāvīgi novietot atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteiners netraucē transportlīdzekļu vai gājēju satiksmi, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums).