Rīgas dome Latvijas Nacionālo mākslas muzeju atbrīvos no 1127 eiro soda procentiem

 
©Gints Ivuškāns/F64

Rīgas domes Pilsētas īpašumu komiteja šodien atbalstīja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) vadības lūgumu atbrīvot to no 1127 eiro soda procentiem par laikā nesamaksātu nomas maksu.

LNMM nekustamajā īpašumā ietilpst muzeja ēka 8249 kvadrātmetru platībā, telpas 7973 kvadrātmetru platībā, kā arī zemesgabals. Saskaņā ar starp Rīgas domi un LNMM noslēgto līgumu, nomas maksa par īpašumu ir 50 152 eiro mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa. Savukārt zemesgabala nomas maksa noteikta 1,5% gadā no tā kadastrālās vērtības.

Kā liecina komitejas darba kārtībai pievienotie dokumenti, LNMM ir veicis ikmēneša maksājumus par decembri 2.janvārī, lai gan tas bija jāizdara līdz 15.decembrim. Tā rezultātā par laika posmu no 16.decembra līdz 2.janvārim ir aprēķināti nokavējuma procenti kopsummā par 1127 eiro. Jau 3.janvārī LNMM ir veicis rēķina apmaksu gan par decembrī, gan par janvāri.

Pamatojot kavējuma iemeslus, LNMM skaidro, ka ir valsts iestāde, kura visus maksājumus veic no budžeta dotācijas un pagājušā gada finanšu situācija bijusi tāda, ka decembra lielos obligātos maksājumus par nomu un komunālajiem maksājumiem bijis iespējams veikt tikai no 2020.gada budžeta. Tā rezultātā iestāde lūdza domi atbrīvot to no aprēķinātās soda naudas nomaksas.

Rīgas domes Īpašuma departamentā uzskata, ka konkrētajā situācijā ir jāņem vērā tas, ka LNMM ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša iestāde un atbilstoši Muzeju likumam, "kalpo sabiedrībai un tās attīstībai, iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu un vidi, lai sekmētu pētniecību, sabiedrības izglītošanu un sniegtu sabiedrībai emocionālu baudījumu" un LNMM darbība šo funkciju īstenošanai nav vērsta uz peļņas gūšanu.

Muzeju likums arī nosaka, ka līdzekļus telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem, valsts muzeji saņem no valsts budžeta.

"Tāpat jāņem vērā, ka nomnieks līdz šim ir laicīgi veicis nomas maksājumus, kā arī to, ka līdz ko nomniekam bija pieejami finansiāli līdzekļi, maksājums tika veikts nekavējoties," pauž departamenta vadība.

Gala lēmums par atbrīvošanu no parāda vēl būs jāpieņem Rīgas domei.