Izglītība un rehabilitācija zem viena jumta

 
©F64

Stopiņu novada Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs savu tagadējo nosaukumu ieguva 2010. gadā. Šī mācību iestāde ir īpaša ar to, ka līdztekus speciālām izglītības programmām piedāvā arī kvalitatīvus rehabilitācijas pakalpojumus un var lepoties ar spēcīgu atbalsta komandu.

Kopš pērnā gada nogales centrā darbojas arī pirmsskolas izglītības divas grupas, un tās apmeklē 48 bērni.

Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs realizē četras izglītības programmas – latviešu skolēniem ar somatiskām slimībām, mazākumtautību bērniem ar somatiskām slimībām, bērniem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī pirmsskolas izglītības programmu.

Šajā mācību gadā centrā mācās 162 skolēni no tuvākiem un tālākiem Latvijas reģioniem. Par audzēkņiem rūpējas 37 cilvēku liels pedagoģiskais personāls un 49 tehniskie darbinieki "Ļoti lepojamies ar visiem saviem darbiniekiem," saka centra direktore Irēna Frankoviča. Viņa uzsver, ka nozīmīga pievienotā vērtība ir skolas atbalsta grupa – logopēds, mediķi, psihologs un sociālais pedagogs. "Somatisks bērns nozīmē to, ka viņš ir ilgstoši kavējis skolu un tam par iemeslu bijusi slimība, sociālie apstākļi, problēmas ģimenē vai vēl kāds cits iemesls. Daudzi mūsu audzēkņi nāk no nepilnām ģimenēm un bērnu namiem. Katram ir savas problēmas un zināšanu līmenis, tāpēc ir nepieciešama speciālistu piesaiste un darbs komandā – ja pedagogs vai audzinātājs pamana ko uztraucošu bērna uzvedībā, tiek dots signāls speciālistiem," paskaidro I. Frankoviča.

Ņemot vērā nepieciešamību pēc pirmsskolas izglītības iespējām novadā, pērnā gada vasarā tika veikta skolas 3. korpusa renovācija – pārbūve un telpu aprīkošana, ievērojot prasības pirmsskolas izglītības iestādes darbībai atbilstoši normatīvajiem aktiem. Kā norāda centra saimnieciskās daļas vadītājs Agris Žilde, telpas ir paredzētas trīs grupu darbībai un saimnieciski skola ir gatava uzņemt vēl 24 pirmsskolas izglītības bērnus. Zināms, ka šobrīd rindā jau pierakstījušies 30 pirmsskolas vecuma bērni, un rudenī plānots uzņemt piecus sešus gadus vecus audzēkņus. Līdz ar pirmsskolas izglītības realizāciju tika radītas jaunas darba vietas – pieņemti četri pirmsskolas izglītības skolotāji un divi skolotāju palīgi, kā arī palielinājusies darba slodze skolas tehniskajiem darbiniekiem, sporta un mūzikas pedagogiem.

Skolas 3. korpusa renovācija nebija vienīgais pagājušās vasaras veikums – pateicoties veiksmīgam startam ERAF projektā un pašvaldības piešķirtajam līdzfinansējumam 15 procentu apmērā, pilnīgu renovāciju piedzīvoja arī skolas 6. korpuss. Tas pilnībā pielāgots bērniem ar speciālām vajadzībām, un šobrīd noris nepieciešamo mēbeļu pasūtīšana. "Nepārtraukti domājam, kā uzlabot skolas infrastruktūru. Arī pirms gada tika renovēti divi mācību korpusi, pirms septiņiem – vēl divi. Plānots, ka darbi turpināsies – viena korpusa pilnīgai renovācijai jau izstrādāts tehniskais projekts," informē A. Žilde.

Mācību iestāde piedāvā daudzveidīgu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu – masāžas, kas īpaši palīdz bērniem ar paaugstinātu tonusu un hiperaktivitāti, ārstniecisko vingrošanu, ritmikas nodarbības, peldēšanas nodarbības Ulbrokas peldbaseinā un citus. Baseina apmeklējums bērniem ir kā atalgojums par centību mācībās un iekļaušanos skolas vidē un motivē sasniegt iespējami labākus rezultātus. Ar patiku un nepiespiestību audzēkņi apmeklē arī diafragmālās elpošanas nodarbības, kas ir jaunums pakalpojumu klāstā. Šobrīd nodarbības notiek reizi nedēļā, un to laikā mediķu vadībā bērni apgūst īpašus elpošanas vingrinājumus, kas palīdz ne tikai attīstīt elpošanas orgānu pareizu darbību, bet arī sniedz nomierinošu un relaksējošu sajūtu. Tāpat katru dienu bērni dodas pastaigās, ir iespējams piedalīties skolotāju organizētajās Zaļajās stundās svaigā gaisā.

Skolas realizētā interešu izglītība ietver 16 dažādas nodarbības un pulciņus, ņemot vērā audzēkņu intereses un vēlmes. Vakaros, kad bērni izpildījuši mājasdarbus, viņi var nodarboties ar sportu, pilnveidot sevi dažādos mākslas virzienos. Paldies Stopiņu novada domei par līdzfinansējumu interešu izglītības nodarbībām, kas rada plašākas radošu un fizisku aktivitāšu iespējas.