Dobeles novadā ievieš jaunu nodevu

© unsplash.com

Turpmāk par tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās Dobeles novadā būs jāmaksā 20 eiro nodeva, liecina grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām".

Saistošie noteikumi paredz, ka nodevas likme par tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ir 20 eiro dienā. Nodeva par tirdzniecības organizēšanu publiskā vietā tiek maksāta neatkarīgi no tā, kā īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir zeme, uz kuras tiek organizēta tirdzniecība. Ja tirdzniecības organizators ir pašvaldība, tad nodeva par organizēšanu netiek maksāta.

Tirdzniecības dalībnieks par tirdzniecības vietu organizētā pasākumā, ja tirdzniecība tiek organizēta publiskā vietā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevas samaksu veic ar tirdzniecības organizatora starpniecību. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par nodevu samaksas veikšanu pašvaldībai atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam.

Saistošo noteikumu projekts bija publicēts pašvaldības tīmekļvietnē. Publicēšanas laikā par noteikumu projektu netika saņemti sabiedrības viedokļi.

Svarīgākais