Skolēnu pārvadājumu transporta tīkla sakārtošana Tukuma novadā ļaušot ietaupīt ap 69 000 eiro mācību gadā

© Dmitrijs Suļžics/MN

Skolēnu pārvadājumu transporta tīkla sakārtošana Tukuma novada pašvaldībai ļaus ietaupīt ap 69 000 eiro mācību gada laikā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Veicot skolu tīkla reorganizāciju, aktuāls kļuva jautājums par skolēnu pārvadājumiem. Kopš administratīvi teritoriālās reformas skolēnu pārvadājumu maršrutu lietderība novadā nav tikusi pārskatīta, un vietām veidojās situācijas, ka pēc skolēniem vienā maršrutā devās vairāki transportlīdzekļi.

Lai izvērtētu skolēnu pārvadājumu lietderību un efektivitāti, Tukuma novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldības transporta loģistikas speciālistu, izglītības iestāžu vadītājiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un SIA "Tukuma auto" pārstāvjiem izvērtēja visus pašvaldības un sabiedriskā transporta maršrutus, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus. Noslēdzoties izvērtēšanai, tika sagatavoti ierosinājumi maršrutu pārklāšanās novēršanai, palielināts ārpakalpojumu apjoms, kā arī iesniegti priekšlikumi "Tukuma auto" par izmaiņām astoņos sabiedriskā transporta maršrutos.

Līdz šim skolēnu pārvadājumiem pašvaldības transports dienā veica ap 2500 kilometru, kas mācību gada garumā veido 412 500 kilometru. Tiek rēķināts, ka viena kilometra izmaksas ir 1,50 eiro, kas mācību gada griezumā nozīmē izmaksas 618 750 eiro apjomā.

Pēc izvērtēšanas tika saskatīta iespēja pārvadājumu tīklu optimizēt par 5104 kilometriem mēnesī, kas mācību gadā pašvaldībai dotu iespēju ietaupīt 68 904 eiro.

Vērtējot transporta tīklu, tika ņemti vērā vairāki būtiski kritēriji, piemēram, attālums no skolēna dzīvesvietas līdz autobusa pieturai. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām pieļaujamais attālums no skolēna dzīvesvietas līdz iekāpšanai sabiedriskajā vai pašvaldības nodrošinātajā transportlīdzeklī bērniem, kas sākuši obligāto sagatavošanos pamatizglītības apguvei, un 1.-6.klašu izglītojamajiem ir divi kilometri, bet 7.-12.klašu izglītojamajiem - trīs kilometri. Tāpat ņemts vērā transporta kursēšanas laiks un ilgums, izslēdzot maršrutu pārklāšanos, programmas apguves iespējas tuvākajā izglītības iestādē un sabiedriskā transporta nodrošināšanas iespējas.

Salāgojot transporta kustību ar kritērijiem, tika secināts, ka ne visos maršrutos būs nepieciešams veikt izmaiņas. Nemainīgi paliks skolēnu pārvadājumi maršrutos Lapmežciems-Sloka, Lapmežciems-Klapkalnciems, Engure-Ragaciems, Jaunpils-Jurģi un Jaunpils-Zebrene. Visbūtiskākās izmaiņas gaidāmas maršrutos Viesatas-Jaunpils, Kandava-Tukums, Vāne-Zante-Zemīte. Savukārt Tume-Vienība un Zemīte-Kandava pašvaldības transporta maršruti ir likvidēti un nodoti sabiedriskajam transportam.

Darba grupa "Tukuma auto" ir iesniegusi priekšlikumus par grozījumiem astoņos sabiedriskā transporta maršrutos. Saistībā ar pašvaldības lēmumu par Jaunpils vidusskolas reorganizāciju, lai nodrošinātu Jaunpilī dzīvojošajiem izglītojamiem iespēju apgūt vidējo izglītību Tukuma izglītības iestādēs, ieteikts veikt izmaiņas maršrutos Nr.6043 Tukums-Jaunpils un Nr.6031 Tukums-Sāti-Irlava-Jaunpils. Saistībā ar Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles reorganizāciju, lai nodrošinātu izglītojamo nokļūšanu Pūres pamatskolā, saglabājot iespēju Jaunsātu iedzīvotājiem nokļūt Tukumā, ieteikts veikt izmaiņas maršrutā Nr.6038 Tukums-Jaunsāti-Abavnieki.

Saistībā ar Vānes un Zemītes sākumskolu reorganizācijām iesniegts priekšlikums veikt izmaiņas maršrutos Nr.6039 Tukums-Vāne un Nr.5299 "Tukums-Zemīte. Lai pašvaldības skolēnu maršrutus integrētu sabiedriskā transporta pakalpojuma tīklā, nepieciešams veikt izmaiņas maršrutā Nr.5183 Kandava-Griepciems-Kandava, Nr.6056 Tukums-Pūre-Kandava un Nr.5317 Tukums-Vienība-Tume-Tukums.

Pašvaldībā norāda, ka, sakārtojot skolēnu pārvadājumu tīklu, tiek panākta ne vien izmaksu samazināšanās un transporta plūsmas nepārklāšanās, bet arī nostiprināta sadarbība.

"Neskatoties uz lielākajiem ieguvumiem, kas ir izmaksu samazināšanās un efektivizācija, transporta tīkla optimizācija veidos arī ciešāku sadarbību ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju, nodrošinot transporta pakalpojumu ne tikai skolēniem, bet arī pašvaldības iedzīvotājiem," skaidro Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa.

Kā vēl vienu papildu ieguvumu viņa min, ka ir izveidota vienota transporta maršrutu datubāze, kurā iekļauta informācija ne vien par transporta kursēšanas laikiem un autobusu pieturām, bet arī par izglītojamo skaitu un vecumiem katrā iekāpšanas pieturā. "Pateicoties apkopotajai informācijai, iedzīvotājiem turpmāk būs iespēja publiski apskatīt digitālu karti," informē Strazdiņa.

Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā no jaunā mācību gada.

Svarīgākais