Līdzšinējās 13 pilsētu un pagastu pārvaldes Talsu novadā reorganizēs līdz septiņām

© f64.lv, Ģirts Ozoliņš

Līdzšinējās 13 pilsētu un pagastu pārvaldes Talsu novadā tiks reorganizētas līdz septiņām pilsētu un pagastu pārvaldēm un apvienībām, lēmuši novada domes deputāti.

Talsu novada pašvaldības deputātu izšķiršanās bija starp diviem modeļiem - "5+1" un "6+1", kur lielāko balsu skaitu guva "6+1", kur atsevišķi izdalīts novada centrs - Talsu pilsētas pārvalde. Tas paredz izveidot Ģibuļu apvienības pārvaldi, kurā ietilpst Ģibuļu un Valdgales pagasts, Laucienes apvienības pārvaldi, kurā ietilpst Balgales, Ķūļciema, Laucienes un Mērsraga pagasts, Rojas apvienības pārvaldi, kurā ietilpst Kolkas un Rojas pagasts. Būs arī Sabiles un Stendes apvienības pārvalde, kurā ietilpst Sabile un Stende, kā arī Abavas, Lībagu, Strazdes un Virbu pagasts, Valdemārpils apvienības pārvalde, kurā ietilpst Valdemārpils pilsēta un Ārlavas, Īves, Laidzes, Lubes un Vandzenes pagasts. Pārmaiņas šajā gadījumā neattieksies uz Dundagas pagasta pārvaldi un novada centru - Talsu pārvaldi.

Apvienību nosaukumi veidoti, tajos iekļaujot apvienībā ietilpstošās pilsētas vai pilsētu nosaukumus vai pēc iedzīvotāju skaita lielākā pagasta nosaukumu.

Patlaban pārvalžu un apvienību vadītāju atalgojumā gadā tiek izlietoti 483 869 eiro, bet pēc reorganizācijas būs par 138 015 eiro mazāki, tas ir, 345 854 eiro. Tomēr reorganizācijas pamata doma ir kopumā pārskatīt attiecīgās apvienības pārvaldes darba organizāciju, izvērtējot gan tehnisko, gan cilvēkresursu nodrošinājumu ne tikai pašā pārvaldes vai apvienības administrācijā, bet arī šajās teritorijās esošajās iestādēs un struktūrvienībās, uzsver pašvaldībā.

Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā "Sabiedrības līdzdalība/Sabiedrības viedokļa noskaidrošana par saistošo noteikumu projektiem" sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiks publicēts Talsu novada pašvaldības nolikuma grozījumu projekts, nosakot plānotās teritoriālā iedalījuma vienību apvienības.

Reorganizāciju plānots pabeigt līdz 31. augustam. Jaunizveidotās iestādes darbu varētu sākt 1. septembrī.

Jau ziņots, ka Talsu novada pašvaldība šogad atteikusies no dažādām brīvprātīgajām iniciatīvām, pakāpeniski tiek samazināts amatu vietu skaits un no 15. aprīļa vairumam pašvaldībā strādājošo noteikts nepilnais darba laiks, tas ir, 32 stundas nedēļā.

Sākta Centrālās pārvaldes reorganizācija. Aprīlī pieņemts lēmums par amatu vietu skaita samazinājumu Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Izglītības pārvaldē.

Jūnijā paredzēts skatīt iespējamo bibliotēku tīkla un atlikušo pašvaldības iestāžu optimizēšanu.

Svarīgākais