Ceturtdiena, 30.maijs

redeem Lolita, Vitolds

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Balvu novads radis veidu, kā optimizēt budžeta izdevumus, ietaupot 2,4 miljonus eiro

© unsplash.com

Balvu novada dome ārkārtas sēdē pieņēmusi pašvaldības budžeta izdevumu optimizācijas plānu, ar kura palīdzību paredzēts ietaupīt 2 395 803 eiro, kas kopā ar Valsts kases aizdevumu nosegtu budžetā trūkstošos 4 801 500 eiro, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Lielāko daļu no ietaupījuma summas veido četru dienu darba nedēļas noteikšana - 770 147 eiro; pašvaldības brīvprātīgā pabalsta, aizejot atvaļinājumā, atcelšana 2024.gadā - 662 016 eiro; 2024.gada samazinājums aizņēmuma pamatsummas maksājumos - 261 012 eiro; iestāžu darbinieku amata vienību skaita samazināšana - 241 500 eiro.

Optimizācijas plānā iekļauta arī kultūras un interešu izglītības iestāžu reorganizācija, pagastu apvienību pārvalžu skaita samazināšana, kā arī centrālās pārvaldes darbinieku skaita samazināšana, nodaļu apvienošana un iestāžu darbinieku skaita samazināšana un citas pozīcijas.

Pašvaldībā par atlaišanu brīdināti vai jau atlaisti 128 darbinieki - "daļa ar maiju, daļa ar jūniju", ārkārtas sēdē sacīja pašvaldības izpilddirektora vietniece Tamāra Locāne.

Lai mazinātu Balvu novada pašvaldības budžeta izdevumus 2024.gadā un izstrādātu sabalansētu 2025.gada un 2026.gada pašvaldības budžetu, saskaņā ar Finanšu ministrijas noteikto, nepieciešams izstrādāt pašvaldības izdevumu optimizācijas plānu.

Plānā noteikti pasākumi, koordinētas darbības un uzdevumi plāna īstenošanai, nodrošinot tā sasaisti ar pašvaldības finanšu resursu plānošanu. Plāns tiks iesniegts Finanšu ministrijai, lai no Valsts kases saņemtu aizņēmumu 2 405 697 eiro uz trim gadiem budžeta un finanšu vadībai.

Kā ziņots iepriekš, par šo aizņēmumu tika lemts 28.marta domes sēdē, un tas tika paredzēts arī Balvu novada domes 25.janvāra saistošajos noteikumos "Par Balvu novada pašvaldības 2024.gada budžetu". Šī aizņēmuma pamatsummas atmaksu paredzēts veikt no 2025.gada marta.

Ārkārtas domes sēdē tika arī precizēts iepriekš pieņemtais lēmums, ar kuru noteikta četru dienu darba nedēļa pašvaldības un iestāžu darbiniekiem.

Jaunpieņemtajā lēmumā mainītas noteiktās brīvās dienas, piemēram, kultūras iestādēm un Dzimtsarakstu nodaļai brīvdiena būs pirmdiena, nevis piektdiena, kā bija noteikts iepriekš. Pasākumi lielākoties notiek sestdienās, kas nozīmē, ka iestādē, piemēram, lielāku siltumu uzturēt būs izdevīgāk vairākas dienas pēc kārtas, kā arī lielākā gatavošanās pasākumiem norisinās piektdienās.

Paplašināts izņēmumu saraksts jeb iestādes vai darbinieki, kuras strādās visas piecas dienas, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību. Šis saraksts papildināts ar Bāriņtiesu, Sociālās pārvaldes darbiniekiem, kuri veic klientu apkalpošanu, un darbiniekiem apkures sezonas laikā, kuri nodrošina apkures iekārtu nepārtrauktu darbību 24 stundas dienā, septiņas dienas nedēļā.

Mainīts arī lēmuma spēkā stāšanās brīdis - iepriekš plānotā 15.maija vietā tagad nolemts četru dienu darba nedēļu ieviest no 1.jūnija.

Kā LETA jau ziņoja, Balvu novada budžeta veidošanas procesā pašvaldības vadītājs Sergejs Maksimovs (Latgales partija) informējis deputātus, ka budžetā ir 4,8 miljonu eiro liels "caurums". Finanšu komitejā, deputātiem diskutējot, kur ņemt budžetā trūkstošos līdzekļus, nolemts ieviest pašvaldībā četru dienu darba nedēļu.