Otrdiena, 28.maijs

redeem Vilhelms, Vilis

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Naudas trūkuma dēļ Balvu novada pašvaldībā slēgs vairākas kultūras iestādes

© f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Taupības nolūkos Balvu novada pašvaldībā reorganizē kultūras un interešu izglītības iestādes.

Pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu likvidēt Viļakas Mūzikas un mākslas skolu un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu, pievienojot tās Balvu mūzikas skolai, kamēr īstenoto izglītības programmu apguves vietas paliek nemainīgas. Likvidāciju nolemts sākt 10.aprīlī un pabeigt līdz 31.jūlijam.

Pašvaldībā uzsver, ka kultūras iestādes tiek likvidētas, pievienojot tās kādai citai iestādei, atstājot pakalpojuma īstenošanas vietu nemainīgu.

Nolemts likvidēt Šķilbēnu pagasta dabas parku "Balkanu kalni", mantas, finanšu, tiesību un saistības nododot Šķilbēnu pagasta pārvaldei. Likvidāciju nolemts sākt 10.aprīlī un pabeigt līdz 31.maijam.

Ar 1.martu likvidēti Lazdulejas Saieta nams, Vectilžas Sporta un atpūtas centrs un Rugāju muzejs, nododot to funkcijas Balvu novada Kultūras pārvaldei ar 1.jūliju.

Savukārt Baltinavas, Žīguru, Kubulu kultūras nami, Bērzpils, Lazdukalna un Naudaskalna Saieta nami, Briežuciema, Krišjāņu, Medņevas, Rugāju un Vīksnas tautas nami, Šķilbēnu pagasta kultūras centrs "Ŗekova", kā arī Tilžas Kultūras un vēstures nams tiks pievienoti Balvu novada Kultūras pārvaldei ar 1.jūliju.

Susāju pagasta kultūrvēsturiskās lauku sētas "Vēršukalns" funkcijas nododamas Viļakas kultūras namam ar 1.jūliju.

Rubeņu Tautas namu nolemts likvidēt un nodot tā funkcijas Balvu Kultūras un atpūtas centram.

Pārņemošo iestāžu vadītājiem uzdots sagatavot izmaiņas amatu vienību un mēnešalgu sarakstā un iesniegt apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pašvaldībā no kultūras iestāžu reorganizācijas plāno ietaupīt 76 863 eiro gadā.

Kā ziņots iepriekš, pašvaldības budžeta veidošanas laikā pašvaldības vadītājs Sergejs Maksimovs (Latgales partija) deputātiem ir atzinis, ka Balvu novada pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai trūkstot 4,8 miljoni eiro.

Maksimovs aģentūrai LETA atzina, ka Balvu novada pašvaldībā tiek plānotas "strukturālas reformas" budžeta, kurā trūkst vairāku miljonu eiro, sabalansēšanai. Finanšu komitejā, deputātiem diskutējot, kur ņemt budžetā trūkstošos līdzekļus, nolemts ieviest pašvaldībā četru dienu darba nedēļu.

No novada politiķiem izskanējušas arī citas idejas, kā ietaupīt līdzekļus - samazināt pagasta pārvalžu skaitu, samazināt domes centrālā aparāta administrāciju, optimizēt skolu tīklu, samazināt brīvpusdienu saņēmēju skaitu skolās u.c.

Pašvaldība vērsusies pēc 2,4 miljonu eiro aizņēmuma no valsts budžeta un finanšu vadībai.