NEATKARĪGĀ OGRĒ. Novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās iniciatīvu projektos

 
ESI SVEICINĀTS MAZOZOLOS! ir viens no perspektīvākajiem pretendentiem nacionālā mēroga balvas saņemšanai ©Publicitātes foto

Jau 14 gadus Ogres novada pašvaldība rīko iniciatīvu projektu konkursus, aicinot iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas iesaistīties dzīves vides kvalitātes uzlabošanā. Projektu konkurss Veidojam vidi ap mums Ogres novadā jau sākotnēji bija ļoti populārs iedzīvotāju vidū, un tāds tas ir arī šobrīd – popularitāte tikai pieaug.

Iniciatīvu projektu īstenošanai pašvaldības budžetā katru gadu tiek piešķirts finansējums 40 000 eiro, viena projekta realizēšanai atvēlētā summa nedrīkst pārsniegt 1500 eiro. Summa neliela, taču paveikts tiek ļoti daudz. Ogres novadā šiem projektiem ir tāda kā neoficiāla devīze: «Par mazu naudu darām lielus darbus!»

Pagājušajā gadā projektu konkursa ietvaros tika saņemts 41 projekta pieteikums. Izvērtējot pieteikumus, finansējums tika piešķirts 25 projektiem - astoņiem Ogres pilsētā un 17 novada pagastos. Visi projekti ir realizēti, ieviešot dzīvē daudz labu un vērtīgu ieceru.

Bērnu attīstībai un kultūrvēstures saglabāšanai

Redzams, ka novada iedzīvotāji akcentē divas galvenās vērtības - vidi bērniem un kultūrvēstures saglabāšanu gan novadā, gan pilsētā.

Par Gada projektu 2019 tika atzīts iedzīvotāju grupas Vecāki bērniem projekts Radoši izglītojoša telpa sākumskolas bērniem, kas īstenots Ogres 1. vidusskolā. Balvu nominācijā Rūpes par nākotni ieguva iedzīvotāju grupas Mūsu bērniem projekts Montesori kabinets «Mazais pētnieks» Madlienas pirmsskolas izglītības iestādē Taurenītis, bet nominācijā Pagasta vizītkarte - iedzīvotāju grupas Kopā mēs varam projekts Esi sveicināts Mazozolos! Atzinīgi novērtēti tika vēl divi projekti - Suntažu iedzīvotāju grupas Iniciatīvas grupa projekts Saules koks un Madlienas iedzīvotāju grupas Mēs bērniem projekts Laika grāmata. Iedzīvotāju grupas Lakstīgala projektam Lakstīgala tika piešķirta veicināšanas balva par idejas oriģinalitāti.

Trīs no šiem projektiem - Radoši izglītojoša telpa sākumskolas bērniem, Montesori kabinets «Mazais pētnieks» un Esi sveicināts Mazozolos! - ir izvirzīti kā pretendenti pašvaldību apvienības Sabiedrība ar dvēseli - Latvija reģionālās balvas un nacionālās balvas saņemšanai.

Arī 2020. gada budžetā dome ir piešķīrusi finansējumu 40 000 eiro, un iedzīvotāji projektu konkursā atkal varēs īstenot daudz labu ieceru.