Ādažos ražotas līstes Eiropas tirgos

 
99 PROCENTI produkcijas ir eksportprece ©Publicitātes foto

Pārņemot vietējo kokapstrādes uzņēmumu, kopš 2006. gada Ādažos aktīvi strādā Dānijas kompānijas uzņēmums Hornbaek Baltic, kura pamatnodarbošanās ir durvju aplodu, kā arī grīdas un loga līstīšu ražošana. Ik gadu uzņēmums veic investīcijas ražošanas tehnoloģiju atjaunošanā un pilnveidošanā, kas ļauj efektīvi izmantot esošo materiāli tehnisko bāzi un cilvēkresursus – kopš 2006. gada, nepalielinot darbinieku skaitu, ražošanas apjoms audzis pieckārt.

Atbildīga attieksme pret darbaspēku

Atbilstoši skandināvu, tajā skaitā dāņu, uzņēmējdarbības praksei, arī Ādažu ražotnē galvenā uzmanība tiek veltīta darbinieku vajadzībām, lai tie spētu intensīvi un nekļūdīgi strādāt. Uzņēmuma direktors Jānis Dišlers skaidro: «Uzņēmuma īpašniekiem ir svarīgi, lai strādājošie justos labi un tiem būtu nodrošināti visi kvalitatīvam un intensīvam darbam nepieciešamie apstākļi, kā arī personīgie darba aizsardzības līdzekļi. Nedz sociālās garantijas, nedz regulāra un padarītā darba apjomam atbilstoša darba alga, no kuras tiek maksāti visi nodokļi, nav uzskatāma par kaut ko īpašu - tā ir mūsu uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa. Saprotams, ka atbilstoši darba specifikai tiek nodrošināts darba apģērbs, telefoni, skaņu slāpējošās austiņas un citi instrumenti.» Jāpiebilst, ka tradicionālo veselības apdrošināšanas polišu sistēmai uzņēmumā izveidots vienkāršots risinājums. Ja strādājošajam nepieciešams ārsta apmeklējums vai zāles, uzņēmums no speciāli izveidota fonda atmaksā veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas. Hornbaek Baltic nodarbina 110 strādājošos, realizējot ražošanu trīs maiņās septiņas dienas nedēļā. Direktors gan atzīst, ka, neskatoties uz to, ka atalgojums ir nedaudz virs vidējā nozarē, darbaspēka piesaiste ir aktuāla - uz darbu strādājošie tiek vesti arī no apkārtējiem novadiem.

Investīcijas tehnoloģijās taupa enerģiju un cilvēkresursus

Faktiski ik gadu ražotnes īpašnieki veic investīcijas tās attīstībā, jo Eiropas tirgos pieprasījums pēc Ādažos saražotās produkcijas ir liels - tās pārdošanu realizē mātes kompānija Hornbaek. Sistemātiskās investīcijas un aizvien pieaugošais pasūtījumu apjoms liecina, ka Dānijas mātes kompānijas vadītāji uzticas Latvijas speciālistiem un strādniekiem, kuri spēj saražot augstas kvalitātes koksnes izstrādājumus. Šobrīd aktualizēts ir ES fondu atbalstīts energoefektivitātes projekts - jaunas ēvelēšanas līnijas iegāde un uzstādīšana. Dišlers skaidro: «Jaunā līnija būs ražīgāka, tāpēc elektroenerģijas patēriņš vienas vienības izgatavošanai ievērojami samazinās. Likumsakarīgi, ka iegūsim arī vairāk saražotās produkcijas vienā laika vienībā. Var teikt, ka ar vienu šāvienu tiks nošauti divi zaķi.»

GALVENĀ vērtība ir strādājošie, tāpēc vienmēr tiek uzklausītas viņu vēlmes un vajadzības, lai darbdiena ritētu pēc iespējas komfortablākos apstākļos, uzsver Jānis Dišlers / Publicitātes foto

Uzņēmuma attīstību atbalsta arī pašvaldība - aizvadītajā gadā ir rekonstruēta Muižas ielas, kas nodrošina vairāku šajā industriālajā teritorijā izvietoto uzņēmumu vajadzību pēc sakārtotas, drošas un pieejamas infrastruktūras. «Cik noprotu, pašvaldībai šī projekta realizācija nenāca viegli, tāpēc esam jo īpaši pateicīgi, ka tika atrasti līdzekļi un spēki uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanai,» saka uzņēmuma vadītājs.

 

Abonē