Vides aizsardzības kluba konflikts ar Jūrmalas domi: VARAM Jūrmalas miljonu neatprasīs

 
©Ekrānuzņēmums no Neatkarīgās

Lai gan Saeima Jūrmalas domei uzdāvināja miljonu eiro ar nosacījumu, ka pilsēta to iztērēs «piekrastes dabas vērtību un kultūrvides centra izveidošanai», dzīvē nauda izlietota dzimtsarakstu nodaļas izmitināšanai. Taču atbildīgā ministrija konkrētās mērķdotācijas pēcuzraudzību neveic, jo likumi tādu pienākumu neuzliek.

Tātad Jūrmalas domes izdomātā shēma viena sava īpašuma sakārtošanai par valsts naudu ir perfekti nostrādājusi. Vispirms politiski sabiedrotajiem deputātiem Saeimā budžeta kvotu dalīšanas laikā tiek paprasīta dotācija cēlam mērķim. Tad atrasta naiva sabiedriskā organizācija, kas šo cēlo mērķi vēlas īstenot dzīvē. Kad nauda piešķirta un māja saremontēta, naivo organizāciju, proti, Vides aizsardzības klubu atliek tikai izmest laukā, un tā vietā ielikt pilsētas dzimtsarakstu nodaļu. Neatkarīgā jau vēstīja - viss pilnīgi likumīgi, taču neglīti gan. Piemuļķota ir Latvijas vecākā dabas aizsardzības organizācija.

Organizācija gan izvākties nesteidzas un vērsusies pret Jūrmalas domi administratīvajā tiesā. Kā stāsta kluba viceprezidente Elita Kalniņa, vēl nav zināms, vai un kad lieta tiks skatīta. Izredzes šķiet vājas. Līgumā patiešām ir punkts, ka pēc domes pieprasījuma klubs ar savu muzeju vācas ārā. Tikai klubs nedomāja, ka tas notiks jau tik ātri. Tiesā iesniegtās prasības pamatojums tāpēc ir cits, proti, nav īstenots Saeimas definētais mērķis, kam tika piešķirti 897 000 eiro. Dzimtsarakstu nodaļai pilnīgi noteikti nav saistības ne ar kultūrvides izglītību, ne piekrastes dabu. Pašvaldības tēriņu uzraudzība ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pienākums. Varētu domāt, ka gadījumā, ja pašvaldība iztērējusi naudu citiem mērķiem, nekā tas valsts budžetā ierakstīts, piešķīrumu vajadzētu atprasīt. Tomēr dzīvē tā nenotiek. VARAM atsūtījusi Neatkarīgajai arī paskaidrojumu, kādēļ: «Ne likumā Par valsts budžetu 2017. gadam, ne citos normatīvajos aktos likumdevējs nav noteicis pasākumu pēcuzraudzības periodu - cik ilgi izveidotajam centram atjaunotajā ēkā ir jāfunkcionē. Līdz ar to šāds pašvaldības lēmums ir pilnībā pašvaldības kompetence un atbildība un Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcība nav pretrunā ar normatīvajos tiesību aktos noteikto, un nav tiesiska pamata atprasīt pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju.»

Tātad uz naudas piešķiršanas brīdi mērķis formāli tika sasniegts - ēka atjaunota un tajā izveidots piekrastes dabas vērtību un kultūrvides centrs Vides aizsardzības kluba personā. Bet jau nākamajā dienā visas «vērtības» var mest laukā. Labi vēl, ka zaļo entuziastu kopienas vietā Zaļajā mājā Dubultos, Pils ielā 1 nāks jaunlaulātie, nevis, piemēram, kāds kazino vai Krievijas vasarnieki.

Dzimtsarakstu nodaļai telpas patiešām ir nepieciešamas, jo pašlaik lietotās atrodas uz vairākiem ārzemniekiem piederošas zemes. Ne par ēkas remontu iespējams vienoties, ne kādiem citiem ar īpašuma aprūpi saistītiem jautājumiem. Vienīgi no Vides aizsardzības kluba dome varēja atvadīties kādā civilizētākā veidā, nevis ar strupu vēstuli, ka pēc mēneša jāizvācas.