AS "Sadales tīkls" Jūrmalā atjaunos elektrotīklu 39 km garumā

 
©Publicitātes foto

AS Sadales tīkls pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi ikvienam savam klientam un samazināt elektrotīkla bojājumu skaitu. Lai to nodrošinātu, AS Sadales tīkls pakāpeniski visā Latvijā, tajā skaitā Jūrmalā un Babītes novadā, atjauno un uzlabo elektrotīklu. Ņemot vērā, ka valsts elektrotīkls ir veidojies pakāpeniski, plānojot investīcijas, tiek izvērtēts elektrotīkla tehniskais stāvoklis, vieta, kur tas atrodas, elektroenerģijas patēriņš, klientu skaits un apdzīvotības blīvums, kā arī konkrētās vietas attīstības perspektīva.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Jūrmalā, AS Sadales tīkls turpina pakāpeniski atjaunot pilsētas elektrotīklu, gaisvadu elektrolīnijas pārbūvējot par kabeļu līnijām. Vidējā sprieguma 20 kV (kilovoltu) elektrotīkla rekonstrukcija šogad veikta Priedainē, kur, paaugstinot elektroapgādes drošumu klientiem gar autoceļu A10 Rīga-Ventspils no Priedaines līdz Varkaļu kanālam, vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnija rekonstruēta 2 km garumā. Vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūve noslēgusies arī Vaivaros - Alkšņu ielā, kur 1968. gadā izbūvētā 6 kV kabeļu līnija pārbūvēta par 10 kV kabeļu līniju 1,2 km garumā un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Elektrolīnijas pārbūve nodrošinās kvalitatīvu spriegumu klientiem, kā arī dos iespēju klientiem izbūvēt jaunus elektrotīkla pieslēgumus vai palielināt esošo pieslēguma jaudu. Vidējā sprieguma elektrolīnijas rekonstrukcija šogad noslēgusies arī Mellužos - Ausekļa, Ezeru un Upes ielā, kur 10 kV kabeļu līnija atjaunota 1,2 km garumā.

Jūrmalā šogad norit apjomīga zemsprieguma 0,4 kV elektrolīniju pārbūve, un kopumā pilsētas teritorijā AS Sadales tīkls atjaunos elektrolīnijas 35 km garumā. Zemsprieguma elektrotīkla pārbūve šogad norit vai vēl tiks uzsākta Slokā, Asaros, Vaivaros, Kauguros, Pumpuros, Jaundubultos, Priedainē - Lienes, Krasta, Gulbju, Rubeņu, Veidenbauma, Cīruļu, Eglaines, Pārslas, Miglas, A. Kronenberga, Vaivaru, Caunu, Skautu, Cīruļu, Gulbju, Irbju, Medņu, Kapteiņa Zolta, Jēkabpils, Kāpu, Kanālu, Daugavas, Viktorijas, K. Valdemāra ielā un Pulkveža Brieža prospektā. Jūrmalas elektrotīkla atjaunošanā AS Sadales tīkls šogad ieguldīs vairāk nekā 1,5 miljonus eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību un uzņēmumiem.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu elektroapgādi klientiem Babītes novadā, šogad novada teritorijā AS Sadales tīkls kopumā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 6,6 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 3,1 km garumā un rekonstruēs vienu transformatoru apakšstaciju, kuras pārbūve jau ir noslēgusies, un tā veikta Babītē, Liepu alejā. Apjomīga elektrotīkla pārbūve noslēgusies arī Salas pagastā, Līkumciema apkaimē, kur gar autoceļu Odiņi-Pavasari un autoceļu A10 atjaunota vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnija 5,8 km garumā. Līdz ar elektrolīnijas pārbūvi elektroapgādes kvalitāte uzlabosies vairākiem simtiem klientu Salas pagastā. Šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija jau ir noslēgusies arī Trenčos, kur atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 800 m garumā un zemsprieguma elektrolīnijas 500 m garumā, uzlabojot elektroapgādi šī ciemata klientiem. Elektrotīkla pārbūve norisinās Spilvē - Spilves ielā, kur AS Sadales tīkls veic zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 2 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 59 klientiem.

Arī turpmākajos gados AS Sadales tīkls Jūrmalā un Babītes novadā realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo, tikai laikus un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, AS Sadales tīkls spēs klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.