Cēsīs šogad norisināsies apjomīga vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve
 
©publicitātes

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti Cēsu iedzīvotājiem, šogad pilsētas teritorijā a/s Sadales tīkls realizēs četrus projektus, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 2000 klientu.

Cēsīs apjomīgu vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūvi a/s Sadales tīkls šogad plāno veikt pilsētas centrā. Apvidū starp Rucku un Blusumuižu - Piebalgas, Leona Paegles, Ata Kronvalda, Briežu, Lāču ielu apkaimē - šogad plānots rekonstruēt vidējā sprieguma elektrotīklu 3,9 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcija ir nepieciešama, lai klientiem nodrošinātu kvalitatīvu spriegumu. Šobrīd elektroapgādi nodrošina savu laiku nokalpojušās sešu kilovoltu (kV) elektrolīnijas, savukārt pēc elektrotīkla pārbūves klientiem elektroapgāde tiks nodrošināta no 20 kV sprieguma elektrolīnijām. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 1500 a/s Sadales tīkls klientu, savukārt jaunajiem klientiem uzņēmums spēs ātrāk un lētāk nodrošināt jaunus elektrotīkla pieslēgumus. Realizējot šo projektu, paredzēts rekonstruēt vai izbūvēt jaunas septiņas transformatoru apakšstacijas un elektrotīklā izbūvēt piecus attālināti vadāmus jaudas slēdžus, ar kuru palīdzību a/s Sadales tīkls personāls varēs attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus bojājumu gadījumos.

Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošinās, ka elektrotīkla bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

Vidējā sprieguma elektrolīnijas rekonstrukciju šogad a/s Sadales tīkls plāno veikt arī pie pilsētas Dienvidu robežas, kur no Krūmiņu ielas līdz Cīrulīšu ielai plānots demontēt esošo vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīniju un pārbūvēt to par kabeļu līniju 3,1 km garumā. Elektrolīnijas posms nodrošina elektroapgādi vairāk nekā 600 a/s Sadales tīkls klientu, kuriem pēc tā pārbūves paaugstināsies elektroapgādes drošums un kvalitāte. Maģistrālās vidējā sprieguma elektrolīnijas rekonstrukcija veicinās arī pašvaldības attīstību, jo elektrolīnija nodrošinās elektroapgādi pašvaldības plānotajam Cēsu Nākotnes un tehnoloģiju izziņas centram.

Šis ir viens no projektiem, kuru a/s Sadales tīkls realizēs sadarbībā ar pašvaldību. To nodrošina regulāra un efektīva komunikācija, plānojot inženierkomunikāciju pārbūvi vai pašvaldību attīstības un vides uzlabošanas projektus. A/s Sadales tīkls katru gadu tiekas ar visām Latvijas pašvaldībām, lai informētu par to administratīvajās teritorijās realizētajiem un nākamajos gados plānotajiem elektroapgādes infrastruktūras atjaunošanas un uzlabošanas projektiem, tādējādi aicinot pašvaldības un citu inženierkomunikāciju turētājus savlaicīgi plānot un saskaņot veicamos darbus konkrētajā vietā, efektīvāk izmantot administratīvos resursus, samazināt kopējās projektu izmaksas un izpildes laiku, vienlaikus veicinot pašvaldības attīstību un iedzīvotāju labklājību.

Savukārt zemsprieguma 0,4 kV elektrotīkla rekonstrukciju a/s Sadales tīkls plāno veikt pie tilta pār Gauju. Šajā apvidū - Kvēpenes, Smilšu un Vītolu ielu apkaimē - plānots demontēt transformatoru apakšstaciju un esošās zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas 1,1 km garumā un izbūvēt jaunas zemsprieguma kabeļu līnijas 2,2 km garumā.

Arī turpmākajos gados a/s Sadales tīkls Cēsīs realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo, tikai savlaicīgi un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, a/s Sadales tīkls spēs klientiem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.