"Valmieras enerģija" turpina attīstību un pārņem Ziemeļvalstu pieredzi
 
©Publicitātes foto

2018. gada 24. jūlijā Adven Group no uzņēmuma SIA Enerģijas risinājumi iegādājās uzņēmumu SIA Cēsu siltumtīkli un AS Valmieras enerģija, kura līdzīpašnieks ir Valmieras pilsētas pašvaldība, kontrolpaketi, kļūstot par vairākuma akcionāru. Adven Group nodrošina centralizēto siltumapgādi vairāk nekā 90 siltumapgādes sistēmām Somijā, Zviedrijā un Igaunijā, apkalpojot tūkstošiem uzņēmumu un privāto klientu. Kādu iespaidu īpašnieku maiņa atstās uz Valmieras siltuma patērētājiem, vaicājām AS Valmieras enerģija valdes loceklim Mārim Kānītim.

- Katras izmaiņas uzņēmumu struktūrā, it īpaši ja tas attiecināms uz tik sensitīvu pakalpojumu kā siltumapgāde, kuras tarifi nav akmenī iekalti, patērētāji uzņem ar bažām un neatbildētiem jautājumiem. Kas ir jaunie īpašnieki, kāda ir Adven grupas iepriekšējā pieredze, ar ko jārēķinās valmieriešiem?

TARIFS. Ja Valmierā jau nebūtu viena šķeldas katlumāja, tad gala
patērētājiem cena par siltumu būtu daudz lielāka, tāpēc neapstrīdama ir
jaunās šķeldas katlumājas būvniecības lietderība, uzsver Māris Kānītis/F64

- Adven Group paralēli jau uzsāktajam darbam Igaunijā meklē jaunas iespējas paplašināt savu darbību citviet Baltijā. Priekšnosacījums labai ilgtermiņa sadarbībai pakalpojumu sniegšanā ir spēcīga vietējā komanda. Tāpēc Adven Group ienāca Latvijas enerģētikas tirgū un iegādājās kvalitatīvi un efektīvi strādājošus centralizētās siltumapgādes uzņēmumus, piesaistot arī to profesionālās komandas kā Valmierā, tā arī Cēsīs. Adven ienākšana Latvijas enerģētikas tirgū siltumenerģijas gala patērētājiem būtiskas izmaiņas neradīs. Turklāt Adven uzņēmējdarbības modelis ir īpašs, jo tam ir iespēja klientu labā ieguldīt līdzekļus enerģētiskos risinājumos, kas klientiem dod vairāk brīvu resursu, lai koncentrētos uz savu pamatdarbību.

Fundamentāli uzņēmuma darbība nemainīsies - tāpat kā iepriekš mēs strādāsim atbildīgi un meklēsim risinājumus un iespējas, lai valmieriešiem maksa par siltumu nepieaugtu. Mēs uzskatām, ka lielākais ieguvums ir iespēja iegūt starptautisku pieredzi no Somijas, Zviedrijas un Igaunijas kolēģiem, jo minētās valstis klimata ziņā ir līdzīgas Latvijai un šajās valstīs jau ieviestie mūsdienīgie risinājumi ir piemērojami arī Latvijā. Svarīgi - Adven grupa ir apstiprinājusi, ka AS Valmieras enerģija uzsāktie projekti turpināsies - iecerētā jaunā šķeldas katlumāja tiks uzbūvēta tuvāko divu gadu laikā.

- Kāpēc ir svarīgi uzbūvēt šķeldas katlumāju? Vai tā būs iespēja samazināt siltuma pašizmaksu un piegādāt valmieriešiem lētāku siltumu?

- Kurināmā izmaksas veido absolūti lielāko daļu siltuma cenas. Šobrīd aptuveni 70% no AS Valmieras enerģija saimnieciskās darbības ietvaros saražotās siltumenerģijas tiek iegūts no dabasgāzes. Tās cena nav pastāvīga, un to veido ne tikai dabasgāzes pašizmaksa, bet nereti iespaido daudzi citi procesi, tostarp ģeopolitiskie notikumi. Piemēram, salīdzinot ar gadu iepriekš, dabasgāzes cena ir ievērojami palielinājusies, un mēs bijām spiesti palielināt cenu arī saviem klientiem, līdz ar to arī SIA Valmieras ūdens, kas Valmieras pilsētā nodrošina siltuma piegādi gala patērētājam. Ražojot siltumu ar šķeldu, mēs iegūstam lielāku neatkarību no dabasgāzes piegādātājiem, prognozējamu cenu, atbalstām vietējos šķeldas ražošanas uzņēmumus - tātad nauda paliek Latvijas tautsaimniecībā, kā arī saudzējam vidi. Mēs nevaram solīt, ka siltuma tarifs samazināsies, taču darīsim visu, lai tas nepieaugtu. Piebildīšu, ka šobrīd sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas speciālisti, balstoties uz citu ES valstu pieredzi, izstrādā jaunu tarifu aprēķinu metodiku, tāpēc vēl precīzi nevaram komentēt, kāds būs tarifs nākotnē.

Publicitātes foto

Jaunās katlumājas būvniecība Valmierā pilnībā neaizstās dabasgāzi kā kurināmo - faktiski tā ir kurināmā diversifikācija, kas dod iespēju pīķa stundās palielāt ražošanas jaudu, kā arī garantēt nepārtrauktu siltuma padevi katlumāju regulāro apkopju vai ārpuskārtas remontu laikā. Atgādināšu, ka jau šobrīd darbojas iepriekš uzbūvētā šķeldas katlumāja Gaujas kreisajā krastā, kurā tiek saražoti apmēram 30% no uzņēmuma ietvaros saražotās siltumenerģijas. Jaunā šķeldas katlumāja, kas atradīsies Gaujas labajā krastā, kopā ar jau esošo šķeldas katlumāju spēs saražot pat līdz 90% no kopējās uzņēmumā saražotās siltumenerģijas.

- Kad valmierieši var gaidīt jauno katlumāju? Cik daudz siltuma tā spēs saražot? Vai būvniecībā tiks izmantotas inovatīvas tehnoloģijas?

- 2020. gadā katlumāju plānots nodot ekspluatācijā. Šķeldas katlu maksimālā jauda ir plānota 9 MW, savukārt, aprīkojot katlumāju ar savā ziņā inovatīvu tehnoloģiju - dūmgāzu kondensatoru, kopējo jaudu var būtiski palielināt un vienlaikus paaugstināt katlumājas lietderības koeficientu. Paskaidrošu, ka dūmgāzu kondensators ir tehnoloģija, kas ļauj atgūt siltumenerģiju no aizejošajām dūmgāzēm. Šķeldas katlumājas būvniecībai plānotās investīcijas ir 4,4 miljoni eiro.

- Investīcijas ir ievērojamas - vai tās beigu beigās negulsies uz gala patērētāju pleciem un valmierieši nebūs zaudētāji?

- Investīcijas tiešām ir lielas, bet ekonomiski pamatotas, turklāt 38% no atbalstāmajām izmaksām sedz ES Kohēzijas fonds. Gāzes un šķeldas katlumāju tehnoloģijas ir būtiski atšķirīgas - gāzes katli ir lētāki un ekspluatācijā vienkāršāki, taču lielas ir kurināmā izmaksas, savukārt šķeldas katlumājās ir sarežģītākas iekārtas un dārgāki tehnoloģiskie risinājumi, bet kurināmais salīdzinoši lētāks. Atgādināšu, ka Gaujas kreisā krasta katlumājas izmaksas bija teju 2,6 miljoni eiro, no kuriem puse - Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Tāpēc, neskatoties uz investīciju atmaksu, šķeldas katlumājās saražotais siltums patērētājiem ir lētāks.

Jāatceras, ka normatīvajos aktos siltuma ražotājam, kurš darbības nodrošināšanai izmanto dabasgāzi, ir noteikta emisiju kvota, ko tas drīkst patērēt (proti, cik daudz tas drīkst piesārņot atmosfēru ar siltumnīcefekta gāzēm). Jo uzņēmuma darbība ir videi nedraudzīgāka, jo tas vairāk saražo siltumnīcefekta gāzes. Pārsniedzot pieļauto apmēru, uzņēmumam ir jānopērk papildu emisijas apjoms (princips «piesārņotājs maksā»). To pirkšanai mums nāktos novirzīt ievērojamas summas, un tarifs būtu vēl lielāks. Laikus uzsākot jaunu atjaunojamo energoresursu katlumāju būvniecību, samazinot dabasgāzes izmantošanu siltuma ražošanā, mēs esam pasargājuši iedzīvotājus no papildu izmaksām par siltumu.

- Tāpat kā dabasgāzes cena, arī šķeldas cena nav akmenī kalta un mēdz mainīties atkarībā no laika apstākļiem un kurināmā pieprasījuma brīvajā tirgū. Vai ir iespējams nodrošināties pret ievērojamām cenu svārstībām?

- Pagājušā gada ziema, kas gan bija silta un neprasīja maksimālu katlumājas slodzi, tomēr parādīja, ka, slēdzot līgumus ar piegādātājiem, liela uzmanība ir jāvelta ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī piegāžu regularitātei. Piemēram, pagājušajā ziemā zeme nesasala un meža tehnika nevarēja iebraukt mežā, līdz ar to piegādātāji nespēja izpildīt savas līgumsaistības. Tāpēc šobrīd līgumos paredzam dažādas garantijas, lai neciestu nedz uzņēmums, nedz patērētājs.

***

UZZIŅAI

Adven ir vadošais infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinātājs rūpnieciskās un komerciālās ārpakalpojumu enerģētikas un ūdens apgādes jomās Somijā, Zviedrijā un Igaunijā. Adven piedāvā ilgtermiņa līgumus tvaika katlu, apkures un dzesēšanas risinājumu izbūvē un pārvaldībā klientu ražotnēs un ēkās. Papildus individuāli pielāgotiem enerģētikas risinājumiem Adven nodrošina centralizēto siltumapgādi, telpu apkuri un dzesēšanu, izmantojot ģeotermālus risinājumus, turklāt uzņēmums darbojas arī gāzes izplatīšanas jomā. Adven piegādā enerģiju aptuveni 160 ražotnēm, pārvalda ap 83 centralizētās siltumapgādes sistēmas un tīklus un 23 ģeotermālās ražotnes ar kopējo uzstādīto jaudu 1900 MW.