Valmieras Valsts ģimnāzija – viena no labākajām Latvijas skolām

 
ĢIMNĀZIJAS BALSTS. Spēcīgais pedagoģiskais korpuss ir gatavs izaicinājumiem, ko nesīs jaunais mācību gads ©Publicitātes foto

Valmieras Valsts ģimnāzija (VVĢ) – skola ar teju 100 gadu ilgu darbību – turpina izaugsmi arī 21. gadsimtā. Jauno mācību gadu VVĢ uzsāk ar pilnībā nokomplektētu skolēnu un pedagogu sastāvu.

Atšķirībā no citām vispārizglītojošajām skolām Valmierā, lai skolēns tiktu uzņemts Valmieras Valsts ģimnāzijas proģimnāzijas klasēs, viņam ir jākārto iestājpārbaudījums dzimtajā valodā un matemātikā, bet vidusskolas programmā uzņem audzēkņus konkursa kārtībā, vērtējot pamatizglītības atestātu atzīmes. Skolas direktors Artūrs Skrastiņš uzsver: «Iestājpārbaudījums ir kā skolēna gribas apliecinājums pašam sev un vecākiem, ka jaunietis ir gatavs nopietni strādāt, būt viens no ģimnāzijas komandas, pieņemt šīs komandas izaicinājumus.»

Papildizglītība - nākotnes profesijas nekļūdīga izvēle

Jau daudzus gadus VVĢ ārpus obligātās mācību programmas īsteno papildizglītības nodarbības, kas dod iespēju jauniešiem padziļināti apgūt zināšanas, kas būs nepieciešamas augstākās izglītības studiju procesā izvēlētajā profesijā, kā arī pārliecināties, vai izvēle atbilst tam, ko jaunais cilvēks nākotnē vēlas darīt.

Ģimnāzija piedāvā papildizglītību jauno ķīmiķu; Vidzemes matemātiķu; Vidzemes ģeogrāfu; jauno biologu un mediķu; jauno fiziķu un astronomu; jauno pedagogu, psihologu un mākslas; jauno politiķu, filozofu un kulturologu; jauno juristu; jauno ekonomistu un finansistu skolās. Šīs skolas mērķauditorija ir ne tikai ģimnāzisti, bet arī skolēni no citām Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu skolām. Praktiski visi Valmieras Valsts ģimnāzijas pagājušā gada absolventi šajā mācību gadā turpina izglītoties augstākajās mācību iestādēs atbilstoši tām izglītības programmām, kas apgūtas ģimnāzijā. Gadskārtējā Neatkarīgās Rīta Avīzes labāko Latvijas 100 skolu TOP Valmieras ģimnāzija ierindojusies 39. vietā, kas apliecina, ka VVĢ pēc CE rezultātiem ir labākā Valmierā un līdzvērtīga daudzām citām Latvijā augsti cienītām skolām ar lieliskiem rezultātiem un sekmīgām studijām sagatavotiem jauniešiem.

Mūsdienīga mācību vide

Startējot ES struktūrfondu atbalstītajā projektā, Valmieras Valsts ģimnāzija ir uzsākusi projektēšanas darbu sporta kompleksa un viena mācību korpusa pārbūvei, lai pēc gada vai diviem ģimnāzija iegūtu mūsdienīgu mācību vidi, ko tālāk aprīkot ar jaunākajām IKT un mēbelēm, padarot skolu vēl atbilstošāku jaunākajām tendencēm izglītības programmās un mācību procesā. Direktors atzīst, ka precīzu darbu pabeigšanas datumu grūti prognozēt, jo tas cieši saistīts ar noslogoto būvniecības nozari, kurā šobrīd pietrūkst kapacitātes, jo vienlaikus tiek realizēts ļoti daudz projektu - šobrīd norit projektēšanas darbs.