Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs – vieta, kur meklēt palīdzību
 
VPVKAC Gulbenē ir pirmā iestāde, kas iesaistījās sociālajā iniciatīvā Draudzīga vieta bērnam, ko apliecina arī uz ieejas durvīm izvietotā speciālā uzlīme. Tas nozīmē, ka jebkurš bērns šeit var vērsties pēc palīdzības, tajā skaitā uzlādēt telefonu, padzerties, pagaidīt līdz autobusam, nepieciešamības gadījumā darbinieki sazvanīsies arī ar vecākiem un palīdzēs atrisināt citus jautājumus. Pie mums var vērsties ieinteresētās pašvaldības iestādes un uzņēmumi, kuri vēlas piedalīties šajā akcijā, lai saņemtu instrukcijas un iniciatīvas uzlīmi, – vēsta Evija Silauniece ©Ģirts Ozoliņš/F64

2017. gada 1. septembrī darbu uzsāka Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kura mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

Kopumā Latvijā ir izveidoti 78 vienotie pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centri - no tiem sešiem, tajā skaitā Gulbenes VPVKAC, ir reģionālās nozīmes statuss. Pirmā darbības gada primārais uzdevums ir iepazīstināt novada un plašāka reģiona iedzīvotājus ar centra sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām. Vaicāta, kā vērtējami pirmie deviņi darbības mēneši, centra vadītāja Evija Silauniece teic: «Labi! Daudz esam stāstījuši par centra pakalpojumiem un iespējām, un izskaidrojošais darbs ir vainagojies panākumiem. Mūsu iedzīvotāji ir sapratuši, ka centrā var saņemt gan praktisku, gan teorētisku palīdzību, tāpēc apmeklētāju plūsma pakāpeniski pieaug.»

Būtiski, ka palīdzība un konsultācijas tiek sniegtas ne tikai attiecībā uz pašvaldības, bet arī valsts pārvaldes pakalpojumiem. Piemēram, ir noslēgts sadarbības līgums ar VID, Uzņēmumu reģistru un Lauksaimniecības datu centru.

Viens no populārākajiem pašvaldības pakalpojumiem ir dzīvesvietas deklarēšana. Visbiežāk šo pakalpojumu klienti ierodas saņemt personīgi, taču mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par e-pakalpojumiem, kas jau vairs nav nākotnes, bet šodienas jautājums. Tāpēc visi klienti tiek iepazīstināti ar latvija.lv piedāvātajiem pakalpojumiem, tajā skaitā dzīvesvietas deklarēšanu e-vidē, kas ir bez maksas. Daudziem centrā iegūtās iemaņas strādāt portāla latvija.lv vidē ir pirmais solis, lai nākotnē elektroniskos pakalpojumus viņi izvēlētos praktiski visos dzīves gadījumos.

Liels darba apjoms pavasarī saistījās ar gada ienākumu deklarāciju sagatavošanu - pastāv divas iespējas, kā iesniegt deklarāciju - to aizpildīt papīra formātā vai elektroniski -, abus šos variantus iedzīvotājiem palīdz īstenot centra darbinieki.

Centra vadītāja atzīst, ka gulbenieši centru izmanto ne tikai tam paredzētajiem mērķiem, bet tas kļuvis gluži vai par informācijas centru: «Šeit nāk cilvēki ar visdažādākajiem jautājumiem, piemēram: ielu apgaismojuma laterna man spīd tieši logā un traucē gulēt. Protams, laternas mēs nenoņemam, bet iesniegumu pieņemam un nododam ziņu atbildīgajām personām tālākai jautājuma risināšanai. Patīkami, ka mūsu pieņemtās un tālāk nodotās sūdzības, tajā skaitā par iebrukušām ielu bedrēm un citiem jautājumiem, tiek ātri atrisinātas. Cilvēkiem tagad ir vieta, kur atnākt un izteikt savas vēlmes, novērojumus un vajadzības. Bieži nākas palīdzēt vecāka gadagājuma cilvēkiem.»

No 1. februāra Gulbenes VPVKAC ir pievienojies Latvijas telefonijai, kas nozīmē, ka centrs ir atbalsta punkts arī visiem portāla latvija.lv lietotājiem. Darbinieki saņem zvanus no visas Latvijas par visdažādākajiem ar portāla lietošanu saistītiem jautājumiem: kā iesniegt iesniegumu, kā saņemt atbildes, kā ieiet vienā vai citā pakalpojumu sadaļā, tajā skaitā arī šobrīd aktuālajā eveselība.lv.

Uzņēmumu reģistrēšana, atļauju saņemšana, pieteikumu nosūtīšana un atbildes uz simtiem citu jautājumu ir viena no centra ikdienas sastāvdaļām. Vispirms tiek noskaidrota jautājuma būtība - iespējams, ka centra darbinieki var palīdzēt nekavējoties, tajā skaitā e-pakalpojumu ietvaros uzrakstīt un iesniegt kādu iesniegumu. Centra telpās ir labiekārtota klientu darba vieta, kurā iespējams gan printēt un skenēt, gan lietot e-parakstu un citas programmatūras, lai cilvēks, nedodoties uz konkrētu iestādi, varētu saņemt visus nepieciešamos dokumentus elektroniskajā vidē. Ja centra darbinieki konsultanti nejūtas pietiekami spēcīgi kāda problemātiska jautājuma risināšanā, nekavējoties tiek piesaistīti speciālisti ar padziļinātām zināšanām konkrētajā jomā. Ja nepieciešama citas valsts iestādes konsultācija, klients saņem pilnu informāciju par tās kontaktiem un darba laikiem.. Evija Silauniece atceras: «Nesen bija gadījums ar koku ciršanas atļaujas saņemšanu - to parasti izskata attiecīgajā domes komisijas sēdē. Taču cilvēkam atļauju vajadzēja praktiski vienas dienas laikā. Sazvanījāmies ar atbildīgajām personām un palūdzām jautājumu izskatīt nekavējoties.