AS "Sadales tīkls" šogad Ogres novadā atjaunos elektrotīklu 45 km garumā
 
©twitter

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Ogres novadā, AS Sadales tīkls šogad Ogrē un novada teritorijā atjaunos 23 km vidējā sprieguma elektrolīniju, zemsprieguma elektrolīnijas 22 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 4 transformatoru apakšstacijas. Kopumā Ogres novada elektrotīkla atjaunošanā AS Sadales tīkls šogad plāno ieguldīt 1,4 miljonus eiro.

Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija šogad tiks veikta Ogrē - Akmeņu ielas rajonā. Elektrotīkla rekonstrukcija norisināsies Dambja, Kaijas, Krastmalas, Jura Alunāna, Mičurina, Akmeņu ielā - no Ķeguma līdz Vidzemes ielai - Aizkraukles un 1.maija ielas apkaimē. Kopumā šajā teritorijā paredzēts rekonstruēt zemsprieguma 0,4 kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas un pārbūvēt tās par kabeļu līnijām 8,6 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 181 klientam. Elektrolīnijas šķērso apdzīvotu teritoriju, un pēc to pārbūves vienlaicīgi paaugstināsies arī sabiedrības drošība.

Elektrotīkla rekonstrukciju plānots veikt arī Pārogres, Stūrīšu gatvē un Magoņu ielā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas kopumā tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,7 km garumā, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 87 klientiem. Zemsprieguma elektrotīkla pārbūve šogad tiks veikta arī Vidzemes ielā, kur no dzelzceļa līdz Lielvārdes ielai paredzēts veikt jaunas zemsprieguma kabeļu līnijas izbūvi 1,5 km garumā.

Arī Ogres novada teritorijā AS Sadales tīkls turpina atjaunot un uzlabot elektrotīklu, lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Ogresgala pagastā viens no projektiem tiks realizēts Lašupes 2 ciema teritorijā, kur tiek veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2,5 km garumā, uzlabojot elektroapgādes kvalitāti 86 klientiem, savukārt Ogresgala pagasta centrā tiks veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2,7 km garumā, uzlabojot elektroapgādes kvalitāti 22 klientiem. Šogad elektrotīkla rekonstrukcija tiks veikta arī Pauļuku apkaimē, kur paredzēts atjaunot vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju. Elektrolīnija šķērso mežainu apvidu, kas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada stipra vēja ietekmē lūzis koks vai gaisvadu elektrolīnijā ieķēries zars, tādēļ tā 1,7 km garumā tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā. Elektrolīnija šķērso mežainu apvidu, kas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada stipra vēja ietekmē lūzis koks vai gaisvadu elektrolīnijā ieķēries zars, tādēļ tā 1,7 km garumā tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā. Līdz ar elektrolīnijas pārbūvi klientiem samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Elektrotīkla rekonstrukciju šogad plānots veikt arī Lībieškalnā, kur vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu līniju paredzēts pārbūvēt par kabeļu līniju 1 km garumā, demontēt transformatoru apakšstaciju un izbūvēt jaunu zemsprieguma kabeļu līniju 0,3 km garumā.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu klientiem Lauberes pagastā, šogad vidējā sprieguma elektrotīklā, kas šķērso pagasta teritoriju, paredzēts izbūvēt attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kuri turpmāk ļaus AS Sadales tīkls personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošinās, ka elektrotīkla bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

Šogad elektrotīkla rekonstrukcija tiks veikta arī Madlienas pagastā. Teritorijā no Pētersiliem līdz Aderkašiem (gar Silamuižu un Kaļķiem) Taurupes pagastā AS Sadales tīkls atjaunos vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīniju 13,7 km garumā un izbūvēs divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija šķērso mežainu teritoriju, tādēļ 10,8 km garumā elektrotīkls tiks pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. Pēc elektrotīkla pārbūves klientiem Ogres novadā samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.

Vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve tiks veikta arī Ķeipenes un Taurupes pagasta teritorijā, kur no Mežmaļiem Ķeipenes pagastā līdz Sauskāpjiem Taurupes pagasta teritorijā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 3,6 km garumā. Savukārt no Raņķiem Ikšķiles novadā līdz Glāzniekiem Ogres novadā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 3,2 km garumā.

Savukārt Krapes pagastā šogad tiks veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 3 km garumā un transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija.

***

Plānotie projekti

• Ikšķiles novadā elektrotīkla pārbūve norisināsies Tīnūžu pagastā, kur no Tīnūžiem līdz Kranciemam vidējā sprieguma elektrolīnija tiks atjaunota 4,3 km garumā un rekonstruēta transformatoru apakšstacija. Elektrolīnijas posms 2,7 km garumā tiks pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā, pasargājot elektrotīklu no bojājumiem, kurus var izraisīt spēcīga vēja laikā elektrolīnijas vados iegāzti koki vai ieķērušies koku zari.

• Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Ķeguma novadā, AS Sadales tīkls novada teritorijā šogad plāno atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 9 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 3 transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla rekonstrukcija norisināsies Ķegumā un Rembates pagasta teritorijā.

• Lielvārdes novadā AS Sadales tīkls šogad plāno atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 23 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 28,4 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 9 transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla rekonstrukcija norisināsies visā novada teritorijā - Lielvārdē, Lēdmanes, Jumpravas un Lielvārdes pagastā.