Latvijas Banka pret latviešu valodu
 
©F64

Latvijas Bankas ikgadējā tautsaimniecības konferencē Izglītība: no viduvējības uz izcilību valdīja nopietna noskaņa. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs ar rūgtumu konstatēja, ka tie ekonomiskās sistēmas pārvaldes instrumenti, kuriem ticēja un joprojām tic teroraktu ģenerācija, pārstājuši dot rezultātus.

Latvijas Banka jau esot emitējusi divus miljardus eiro, bet nauda «uzkrājas banku kontos» un ekonomikā neatgriežas.

Latvijas Banka ir bezspēcīga ekonomisko procesu ietekmēšanā, jo investoru vēlmi ieguldīt Latvijā kavē katastrofālā situācija Latvijas augstākajā izglītībā. Padomājiet tikai, Latvija nav planētas priekšgalā nedz zinātnē, nedz augstākajā izglītībā! Ko darīt?

Vārds tika dots Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietniekam Mārtiņam Bitānam. Latvija virzās uz pilnīgu tumsas laikmetu augstskolu izglītībā! Tirdzniecība ar nekvalitatīviem diplomiem ir sazēlusi tiktāl, ka Latvijas Bankas darbinieki nevar normāli pat uz darbu aiziet, viņiem visur uzplijas zemas kvalitātes augstskolu diplomu tirgoņi. Tie, kas tiek pie šāda diploma, to nopērkot, līdz mūža galam būs pazuduši cilvēki. Tos neviens iekārojams darba devējs darbā nekad nepieņems. Tiesa, pat pēc klātesošo darba devēju lūguma neviena no daudzajām nekvalitatīvo diplomu tirdzniecības vietām - augstskolām - vārdā netika nosaukta. Informācija par ierosinātajām lietām saistībā ar nekvalitatīvu diplomu tirdzniecību netika sniegta.

Mārtiņš Bitāns pārgāja pie svarīgākā. Latvijas sabiedrībai no augstskolām vajag izcilību, izcilību un neko citu, izņemot izcilību. Mēs visi (to saraksts, kas ietilpst grupā ar nosaukumu mēs, netika nolasīts) gribam, lai Latvijas augstskolas ir planētas priekšgalā visos rādītājos. Ja tas tā nenotiks, tad ekonomiskā izaugsme apstāsies un Latvijas labklājības zelta laikmets neiestāsies. Izglītības zemā kvalitāte ir jāpārvērš par izcilību! To panākt var ļoti vienkārši. Ir nekavējoties, kaut vai ar valdības rīkojumu, jālikvidē 36 augstskolas! Vienā rāvienā ietaupīsies 30 miljoni, kurus atdos nenogalinātajām augstskolām kvalitātes celšanai! Pēc šāda paziņojuma vienīgais, kurš iebilda, bija RTU rektors, profesors Leonīds Ribickis, aizrādot uz Mārtiņa Bitāna pilnīgo nekompetenci izglītības jautājumos. Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes darboņi saskaitīja universitātes kopā ar koledžām un ieguva aplamu statistiku, uz kuras bāzes veica aplamus un nekorektus salīdzinājumus.

Atmaskojumi pilnīgā nekompetencē nebija šķērslis Latvijas Bankas algotņiem nekavējoties pieprasīt ātras un nežēlīgas reformas. Kā izlemt, kuru augstskolu likvidēt momentā, bet kurai ļaut dzīvot?

Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietnieka recepte ir vienkārša. Nekavējoties jāaizklapē ciet visas universitātes, citas augstskolas un pat koledžas, kuras garantē Latvijas iedzīvotājiem iespēju apgūt augstāko izglītību latviešu valodā. Turklāt tas nav joks!

Valdībai ir jāaizliedz akreditēt visas augstskolu programmas, kurās bakalaura studijās vismaz 30% no mācību laika nenotiks angļu valodā, un jāaizliedz akreditēt visas maģistra studiju programmas, kurās angļu valodā netiks apgūti vismaz 50% priekšmetu!

Tā kā vislielāko kaitējumu Latvijas augstākajai izglītībai nodara latviešu izcelsmes profesori un docenti, no augstskolu pasniedzēju amatiem ir nekavējoties jātriec katrs piektais latviešu izcelsmes pasniedzējs un valdībai ir jāaizliedz akreditēt visas augstskolu programmas, kurās vismaz 20% no mācību spēkiem nebūs ārzemnieki.

Tātad visas augstskolas, kas nodrošina Latvijas iedzīvotājiem augstākās izglītības iespējas latviešu valodā, ir jālikvidē! Tādām nav vietas Latvijas republikā!

Ja piedāvātā latviešu valodas aizliegšanas reforma tiks īstenota, tad momentā būs izcilība! Nauda sāks augt puķu dobēs, bet labklājības ziņā Latvija pārspēs pasaules bagātākās valstis!

Cilvēki, attopieties! Kādā antilatviskā naidā virzās šī sabiedrība?

Ir redzētas visdažādākās naida izpausmes pret latviešu valodu. Taču tāds ienaids pret latviešu valodu un vēlme iznīcināt latviešu valodas lietošanu, kādu demonstrē Latvijas Banka, nebija piedzīvots pat padomju okupācijas drūmākajā laikā. Padomju laikā ļaudīm bija liegtas politiskās un ekonomiskās brīvības, bija dažādi spaidi un represijas, bet pat neģēlīgākie boļševiku diktatori neatcēla mācības augstskolās latviešu valodā. Mana paaudze pamatā ieguva augstskolas diplomus, mācoties tikai latviešu valodā. Latvijas Banka naidā pret latviešu valodas lietošanu augstskolā pārspēj pat komunistisko noziedznieku uzspiesto režīmu.

Konferences noslēgumā Ilmārs Rimšēvičs novēlēja, lai Latviju pēc iespējas ātrāk piemeklētu ekonomiska krīze, jo ar krīzes palīdzību un tās laikā būs daudz vieglāk uzspiest sabiedrībai Latvijas Bankas pieteiktās reformas izglītībā.

Gandrīz tūkstotis dažāda līmeņa administratoru, valsts ierēdņu, Saeimas deputātu un ministru, pašvaldību līderu un citu konferences dalībnieku Latvijas Bankas prezidenta novēlējumu novērtēja ar vētrainiem aplausiem.

Ardievu, latviešu valoda! Latvijas Banka panāks, ka angļu valoda Latvijā iegūs daudz svarīgāku statusu nekā latviešu valoda!