Rīgas Komercskola pārtaps par tālmācības skolu

 

18. augustā agrākie skolotāji un absolventi gadu pēc tās slēgšanas no jauna atjaunos Rīgas Komercskolu, kas atdzims jaunā veidolā kā tālmācības skola no 7.-12.klasei. Būtiski tiks paplašināta arī mācību programma, piedāvājot apgūt ne tikai uzņēmējdarbību, bet arī tūrismu, sabiedriskās attiecības un jurisprudenci.

Rīgas Komercskolas atdzimšanas idejas iniciatori ir pasniedzēja Ilze Beļinska un Komercskolas ilggadējie atbalstītāji, kuri, uzklausot neskaitāmu absolventu ierosinājumus turpināt Rīgas Komercskolas tradīcijas, nolēma atjaunot šo mācību iestādi, nodrošinot jauniešiem kvalitatīvu un inovatīvu mācību apguves procesu.

Pirms vairāk nekā gada Rīgas dome pieņēma nepopulāru lēmumu likvidēt savulaik vienu no elitārākajām skolām Rīgā - „Rīgas Komercskolu”, tādā veidā iznīcinot, vienīgo vispārīgās izglītības iestādi, kas jauniešiem piedāvāja tik augstā kvalitātē apgūt iemaņas uzņēmējdarbībā, tirdzniecībā un ekonomikā.

Pateicoties tās atšķirīgajām mācību metodēm, „Rīgas Komercskola” kopš tās izveides 1990.gadā bija kļuvusi par vienu no prestižākajām skolām Latvijā, kurā uz vienu vietu pretendēja līdz pat 10 jauniešiem. Skolēni mācību laikā par savām zināšanām ieguvuši vairākus desmitus godalgotu vietu dažādās starptautiskās olimpiādēs kā arī vietējos zināšanu un prasmju konkursos.