"Drošajās pašvaldībās" varēs rīkot nodarbības profesionālās ievirzes izglītībā

 
©f64.lv, Romāns Kokšarovs

Epidemioloģiski drošajos novados, kuru 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniegs slieksni 200, varēs klātienē īstenot arī individuālas nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamiem.

Valdība atbalstīja papildināt klātienes mācību procesu, atļaujot, ka varēs īstenot arī individuālas nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamiem epidemioloģiski drošajos novados, kuru 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz slieksni 200.

Ministru kabinets atbalstīja arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rosinājumu, ka mācību gada beigās 1.-8.klases izglītojamo nepārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē, ja pēc noteiktajām papildu mācībām snieguma uzlabošanai izglītojamā vērtējums vienā vai vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts.

Papildu mācību ilgums nepārsniedz divas nedēļas un turpināsies ne ilgāk kā līdz nākamā mācību gada sākumam. Papildu mācību noslēgumā, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mācību gada sākumam, apgūto mācību saturu nostiprina ar pārbaudes darbu, kura termiņus ar rīkojumu nosaka direktors.

Kā norādīja IZM, esošais regulējums papildu mācību pasākumus 10.-11.klasei neparedz, līdz ar to 10. un 11.klases skolēnus pārceļ nākamajā klasē, ja iegūtie vērtējumi visos attiecīgajā izglītības programma paredzētajos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radīto attālināto mācību negatīvo ietekmi uz kvalitatīvu mācību satura apguvi daļai skolēnu, kā arī sociāla rakstura un nevienlīdzības problēmas starp izglītojamiem, IZM uzstāja, ka būtu nepieciešama papildu atbalsta sniegšana attālināto mācību negatīvās ietekmes pārvarēšanai, lai novērstu iespējamos priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus un mazinātu 1.-8.klases skolēnu palikšanu uz otru gadu tajā pašā klasē.

Ministrijas ieskatā, būtu lietderīgi pēc mācību gada beigām pagarināt papildu mācību pasākumu un tiem sekojošo pēcpārbaudījumu norisi, kā ar noteikt, ka papildu mācību pasākumus apmeklē un pēcpārbaudījumus kārto arī 10. un 11.klašu skolēni. Ministrijas ieskatā tā tiks nodrošināta iespēja pilnvērtīgāk apgūt mācības gada laikā pietiekami neapgūto mācību saturu.

Ceturtdien valdībā arī nolēma, ka mutes un deguna aizsegus var nelietot pirmsskolas izglītības programmas izglītojamie. Kā skaidroja IZM, pirmsskolas izglītības programmas apguves mācību procesa laikā un ārpus tā izglītības iestādē nodarbinātie lieto mutes un deguna aizsegus. Esošais regulējums paredz lietot sejas maskas arī audzēkņiem no septiņu gadu vecuma.

Tomēr, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo atšķirīgo vecumu vienā grupā, ir pieļaujams izņēmums uz masku nelietošanu pirmsskolas izglītības iestādēs arī bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un ir jau sasnieguši jau septiņu gadu vecumu.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!