Veselības inspekcija brīdina par borskābi; novusam izmantot nevarēs

 

Veselības inspekcija, informējot iedzīvotājus par izmaiņām ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācijā, aicina īpašu uzmanību pievērst borskābei, kas līdz ar jaunās Eiropas Komisijas regulas stāšanos spēkā ir klasificēta kā veselībai bīstama toksiska viela ar negatīvu ietekmi uz reproduktīvo sistēmu un grūtniecības laikā var kaitēt augļa attīstībai.

Borskābe ir balta pulverveida viela, kas tiek lietota gan saimniecībā, būvniecībā, gan medicīnā. To izmanto arī novusa spēlē, kas sabiedrībā ir visplašāk zināmais borskābes izmantošanas veids. Novusa spēlē to lieto novusa galdiem, lai mazinātu berzi starp novusa kauliņiem un galda virsmu.

Līdz ar jaunajām izmaiņām ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācijā borskābi kā vielu vai kā sastāvdaļu ķīmiskajos maisījumus ar koncentrāciju 5,5% apmērā un vairāk var piedāvāt tikai profesionālajiem lietotājiem, nodrošinot marķējumā attiecīgo informāciju par maisījumu bīstamību un uz iepakojuma redzami, salasāmi un nepārprotami norādot: „Tikai profesionāliem lietotājiem”. Taču borskābi ir aizliegts izplatīt plašam patērētāju lokam.

Tādēļ Veselības inspekcija jau veikusi kontroles uzņēmumos, kas piedāvā Latvijas tirgū borskābi mazos iepakojumos novusa spēlēšanai un uzdevusi par pienākumu pārtraukt tās tālāku pārdošanu plašai sabiedrībai.

Tomēr inspekcija aicina uzmanīties tos patērētājus, kuri borskābi nopirkuši un izmanto savās mājsaimniecībās novusa spēlēšanai.

Novusa spēles laikā borskābe putekļu veidā var nonākt cilvēka organismā gan tos ieelpojot, gan caur ādu, ar rokām aiztiekot borskābes skartos priekšmetus – novusa galdu, kauliņus u.c. Tāpat borskābe cilvēka organismā var nonākt caur muti, piemēram, ja pēc saskarsmes ar minētajiem priekšmetiem nav nomazgātas rokas vai novusa kauliņi nonākuši bērna rokās.