Dombrovskis ar nevalstiskajām organizācijām pārrunās līdzdalību valsts pārvaldē
 

Piektdien, 16.oktobrī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tiksies ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušām nevalstiskajām organizācijām, lai izvērtētu paveikto, apspriestu aktuālākos NVO un valdības sadarbības aspektus un dotu iespēju jaunām NVO pievienoties Memorandam

Rīt Memorandu parakstīs un tam pievienosies 17 organizācijas.

Sanāksmē Finanšu ministrijas pārstāvji sniegs atbildes uz NVO īpaši aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu izmantošanu un turpmāk plānoto projektu konkursu prioritāšu apspriešanu, par Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fondu projektu konkursiem. Savukārt atbalsta programmu pārvaldes ALTUM vadītājs sniegs atbildes uz NVO jautājumiem par NVO iespējām saņemt finansējumu no finanšu instrumentiem ekonomikas atjaunošanai.

Šobrīd Memorandu jau ir parakstījusi 163 nevalstiskās organizācijas.

Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses, pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu 2005.gada 13.janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Teksta sastādīšanas gaitā priekšlikumus un viedokli izteica vairāk nekā 40 organizācijas.