Piektdiena, 22.septembris

redeem Maigurs, Mārica, Māris

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā

Praktizēšanas vietas bezdarbniekiem varēs veidot arī robežapsardzes un NBS objektos

Praktizēšanas vietas bezdarbniekiem pašvaldības varēs veidot arī valsts sociālās aprūpes centros, valsts robežapsardzes, valsts dabas aizsardzības un NBS objektos.

Lai veicinātu darba praktizēšanas vietu izveidi pašvaldībās, pasākuma "Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" ietvaros, sākot ar šodienu paplašināts to objektu loks, kuros pašvaldības var veidot praktizēšanas vietas NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, informē NVA Administratīvā departamenta Informācijas nodaļa.

Darba praktizēšanas vietas nekomerciāliem mērķiem pašvaldības var izveidot savā administratīvajā teritorijā esošajos:pašvaldības struktūrvienībās, iestādēs un aģentūrās, izņemot pašvaldību komercsabiedrībās; valsts sociālās aprūpes centros; valsts robežsardzes objektos iekšējās Eiropas Savienības robežu joslas labiekārtošanai; Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālo struktūrvienību atbildībā esošajos objektos; Latvijas Nacionālo bruņoto spēku objektos.

Bezdarbniekam, kurš piedalās projektā "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai", NVA finansiāli nodrošina 100 Ls stipendiju ik mēnesi un, ja ir nepieciešams, līdz 20 Ls viena bezdarbnieka veselības pārbaudei pirms darba praktizēšanas uzsākšanas. Katrs pasākumā iesaistītais bezdarbnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba praktizēšanas vietā. Bezdarbnieka kopējais dalības ilgums pasākumā nevar pārsniegt sešus mēnešus gada laikā.

Pasākuma ietvaros Latvijas pašvaldības 2009.gadam jau ir pieteikušas 13427 praktizēšanas vietas. Līgumus ar NVA noslēgušas visas Latvijas pašvaldības, izņemot vienu - Babītes pašvaldību. Visvairāk praktizēšanas vietu ir pieteikts NVA Rēzeknes filiāles (1689), Liepājas filiāles (1408), Ludzas filiāles (946), Rīgas reģionālās filiāles (891), Krāslavas filiāles (704), Balvu filiāles (659), Daugavpils filiāles (543), Kuldīgas filiāles (526), Jēkabpils filiāles (517) apkalpošanas teritorijā.

12.oktobrī apkopotie dati liecina, ka 9654 bezdarbnieki, kas nesaņem pabalstu, jau ir uzsākuši dalību pasākumā "Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība". Kopumā darba praktizēšanā pašvaldībās vēlas iesaistīties 21050 NVA reģistrēto bezdarbnieku.

Atgādināsim, ka darba prakses vietām jābūt izveidotām pašvaldību teritorijās. Darba praktizēšanai nedrīkst būt komerciāli nolūki, tai jāsniedz labumu sabiedrībai.