VVD pasniedz gada balvas vides aizsardzībā

© Ģirts Ozoliņš / F64

Atzīmējot Pasaules vides dienu Latvijā, šodien svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā Valsts vides dienests (VVD) sveica desmit "Zaļā izcilība" balvas laureātus no visas Latvijas, aģentūru LETA informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.

Apbalvoti uzņēmumi un sadarbības partneri, kas izcēlušies ar spēju visaugstākajā līmenī ievērot vides prasības un pēc savas iniciatīvas rīkojušies, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi.

Kopš 2015.gada par izciliem sasniegumiem vides aizsardzībā, apbalvoti jau vairāk nekā 100 uzņēmumi un sadarbības partneri, arī šogad izcilības balvas pasniegtas videi draudzīgākajiem rūpniecības, atkritumu apsaimniekošanas, ūdenssaimniecības, enerģētikas un citu jomu pārstāvjiem.

Gada balvu vides aizsardzībā "Zaļā izcilība" ieguva AS "Conexus Baltic Grid" - nominācijā "Zaļā izcilība enerģētikā" par efektīvu gaisa kvalitātes uzlabošanu un radīto gaisu piesārņojošo emisiju apjoma samazināšanu. Uzņēmums ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, pārvaldot vienu no modernākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā - Inčukalna pazemes gāzes krātuvi.

SIA "Clean R" apbalvots nominācijā "Zaļā izcilības balva atkritumu apsaimniekošanā un pārstrādē" par efektīvu un vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu un īstenošanu. "Clean R" ir viens no vadošajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā. Mazinot savu radīto ietekmi uz vidi un radītos traucējumus apkārtējiem iedzīvotājiem, uzņēmums atkritumu pārvadājumus veic ar saspiestās dabas gāzes (CNG) un EIRO6 izmešu klases automašīnām, regulāri pārskatot un optimizējot braucienu maršrutus, kā arī veido pazemes atkritumu konteineru infrastruktūru, lai samazinātu nepieciešamību veikt konteineru tukšošanu.

AS "Balticovo" balvu ieguva nominācijā "Zaļā izcilības balva lauksaimniecībā" par jaunāko tehnoloģiju ieviešanu vides piesārņojuma mazināšanai. Pašlaik uzņēmums ir lielākais olu un olu produktu ražotājs Latvijā.

"Balticovo" dažādos procesos tiek izmantoti moderni un vidi saudzējoši risinājumi - brīvi staigājošu vistu novietnes un modernas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Vienlaikus uzņēmums pārdomāti izmanto pieejamos resursus - vistu mēsli tiek pārstrādāti biogāzē un saražota elektroenerģija.

Mēslu pārstrādes procesā tiek ražots tīrs metāns, kuru nodod gāzes tīklā izmantošanai patērētājiem. Uzņēmums ir izveidojis saules paneļu parku ar kopējo jaudu 2,3 MW un šogad uzņēmumā darbību sāka biogāzes attīrīšanas rūpnīca.

SIA "PEPI RER" apbalvots nominācijā "Zaļā izcilības balva ķīmiskajā rūpniecībā" par aprites ekonomikas principu īstenošanu rūpniecības procesos. Uzņēmums ir lielākais polietilēna putu ražotājs Baltijā. Tiek ražoti iepakojuma materiāli, grīdas apakšklāji un IGLU bērnu rotaļu kluči. Izmantotais materiāls ir 100% pārstrādājams, ilgstoši lietojams. Ražošanas procesa atgriezumi un atkritumi tiek atkārtoti pārstrādāti, ražojot granulas, kas tiek izmantotas atkārtoti ražošanas procesā.

AS "Talsu piensaimnieks" apbalvojumu saņēma nominācijā "Zaļā izcilības balva pārtikas rūpniecībā" par videi draudzīgu notekūdeņu apsaimniekošanu. Uzņēmums bez īpašas mudināšanas realizēja notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu izbūvi 2019.gadā, kas tādējādi nerada papildus slodzi Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. "Talsu piensaimnieks" atbilstoši vides aizsardzības prasībām apsaimnieko iepakojumu un citus ražošanas blakusproduktus.

SIA "Bucher Municipal" apbalvots nominācijā "Zaļā izcilības balva apstrādes rūpniecībā" par nulles emisiju transportlīdzekļu ražošanu. "Bucher Municipal" ir viens no lielākajiem Latvijas mašīnbūves uzņēmumiem, kas ražo ekonomiskas, mūsdienīgas un videi draudzīgas iekārtas un sistēmas. Piemēram, ielu tīrāmās mašīnas, kas rada mazāku trokšņa piesārņojumu nekā parastie slaucītāji un kuras var darbināt visu darba dienu bez nepieciešamības uzlādēt.

SIA "Jelgavas ūdens" apbalvots nominācijā "Zaļā izcilības balva ūdenssaimniecības jomā" par inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu notekūdeņu sistēmu uzraudzībā. Uzņēmums Jelgavā nodrošina ūdens ieguvi un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā arī attīrīšanas procesā saražoto notekūdeņu dūņu pagaidu uzglabāšanu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) teritorijā ir uzbūvēti angāri atūdeņoto notekūdeņu dūņu uzglabāšanai, tas samazina smaku emisiju izplatību. Dūņas netiek ilgstoši uzglabātas, bet gan regulāri nodotas biogāzes ražotājiem un lauksaimniekiem.

SIA "ZAAO" balva pasniegta nominācijā "Zaļā izcilības balva atkritumu apsaimniekošanā" par vides mērķu īstenošanu atkritumu apsaimniekošanā. Uzņēmums nodrošina pilna cikla atkritumu apsaimniekošanu videi draudzīgā veidā. Aprites ekonomikas centrā "Daibe" ir veiktas būtiskas investīcijas vides mērķu īstenošanā.

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" apbalvota nominācijā "Zaļā izcilības balva radiācijas drošībā" par jonizējošā starojuma dozu optimizēšanu diagnostiskajos izmeklējumos. "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" ir lielākā specializētā bērnu daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, kas savā darbā ievieš arvien jaunas tehnoloģijas, veltot uzmanību tam, lai iekārtas būtu videi un cilvēka veselībai draudzīgas, atstājot pēc iespējas mazāku ietekmi un gūstot vislabākos rezultātus.

Cēsu novada pašvaldība saņēma apbalvojumu nominācijā "Zaļā izcilības balva par sadarbību" par veiksmīgu līdzdarbību vides aizsardzības jautājumu risināšanā. Cēsu novada pašvaldība pēdējo gadu laikā ir īstenojusi virkni izglītojošu pasākumu, ar mērķi informēt un iesaistīt sabiedrību vides pārvaldības jautājumos. Novada būvvalde, Pašvaldības policija un atbildīgās domes amatpersonas regulāri sadarbojas ar VVD jautājumos, kas saistīti ar vides uzlabošanu, piesārņojuma kontroli un nelikumīgas būvniecības gadījumu izmeklēšanu novadā..

Svarīgākais