Valdība pārdalīs 4,5 miljonus, lai ģimenes ārsta praksēs nodrošinātu papildu darbiniekus

© Rūta Kalmuka / F64

Valdība otrdien atbalstīja apropriācijas pārdali 4,5 miljonu eiro apmērā, lai ieviestu maksājumu par papildu darbinieka nodarbināšanu ģimenes ārsta praksē.

Veselības Ministrija (VM) ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu, kas paredz pasākumus primārās veselības aprūpes stiprināšanai, tai skaitā pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Viens no pasākumiem cilvēkkapitāla stiprināšanai paredz maksājumu ģimenes ārstu praksēm par papildu darbinieka nodarbināšanu praksē.

Plānots, ka papildu darbinieka piesaiste ļaus efektīvāk izmantot ģimenes ārsta praksē nodarbināto ārstniecības personu resursus un uzlabot pacientu aprūpi, sekmējot iespējas veltīt vairāk nedalīta laika kvalitatīvai pacientu konsultēšanai un ārstēšanai. VM skaidro, ka papildu darbinieka pienākumi tiks saistīti ar prakses atbalsta funkciju veikšanu, piemēram, pacientu pieraksta veidošanu, saziņu ar pacientiem, valsts un pašvaldību institūcijām, vakcinācijas izpildes uzraudzību, veikto manipulāciju uzskaiti un tamlīdzīgi.

No 2024.gada 1.jūnija papildu darbinieka apmaksa paredzēta visām ģimenes ārstu praksēm virs 1800 reģistrētajiem pacientiem, lauku teritorijās strādājošām praksēm virs 1500 reģistrētajiem pacientiem, kā arī praksēm ar reģistrēto pacientu skaitu no 1500 līdz 1800, bet kurās ir nodarbināta tikai viena māsa vai ārsta palīgs.

Maksājums papildu darbinieka nodarbināšanai ģimenes ārsta praksē nebūs automātisks maksājums visām praksēm. Šo maksājumu būs iespējas saņemt tām ģimenes ārstu praksēm, kuras būs izvēlējušās stiprināt komandu ar papildu darbinieku un atbildīs noteiktiem kritērijiem. Maksājuma apmēru veidos noteiktā vidējā darba samaksa ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām mēnesī - 925 eiro un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Tāpat, lai mazinātu ģimenes ārstu praksēm birokrātisko slogu sniegta vakcinācijas pakalpojuma apmaksai vadības informācijas sistēmā (VIS), e-veselībā ievadīto informāciju par vakcinācijas faktu plānots nododot automātiski VIS, proti, sagatavojot nepieciešamo informāciju no e-veselībā ievadītiem datiem, pakalpojumu apmaksai. 2024.gadā plānots veikt nepieciešamā procesa tehniskās specifikācijas izstrādi, savukārt 2025.gadā risinājuma izstrādi un ieviešanu.

Kopumā, lai sekmētu primārās veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību no 2024.gada 1.jūnija papildus nepieciešami 4,6 miljoni eiro, tai skaitā 4,5 miljonus eiro nodrošinot papildu darbinieka apmaksu ģimenes ārstu praksēm un 79 860 eiro - vakcinācijas fakta automatizētas apmaksas procesa tehniskās specifikācijas izstrādei.

VM atgādina, ka šogad veselības nozarei papildu piešķirti 275 miljoni eiro, kas ļaus tuvināties Sabiedrības veselības pamatnostādņu mērķim - uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā.

Svarīgākais