VM: Plāns primārās veselības aprūpes stiprināšanai iespēju robežās salāgo visu iesaistīto intereses

© f64.lv, Oksana Džadana

Plāns primārās veselības aprūpes stiprināšanai iespēju robežās salāgo visu iesaistīto pušu intereses, pauž Veselības ministrija (VM).

Pret primārās veselības aprūpes ziņojumu iebildumus iepriekš pauda Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA). Tā norādīja, ka ziņojumu saskaņojusi, un jau aprīlī bija sniegusi iebildumus. Biedrības ieskatā esot rupji ir pārkāpts darba grupas uzdevums - veselības ministra noteiktais uzdevumus "izstrādāt savstarpēji saskaņotus priekšlikumus (..)", jo daļa ziņojuma projekta satura neesot sasvstarpēji saskaņota, daļa neatbilst priekšlikumu saturam, par kuriem darba grupa vienojās, tāpēc nepieciešams turpināt sarunas pēc būtības, veicami pārrēķini.

VM apgalvo, ka darbs pie primārās veselības aprūpes ziņojuma norisinājās sadarbībā gan ar LĢĀA, gan ar Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju, nosakot galvenos uzdevumus un veicamos pasākumus ģimenes ārstu pieejamības uzlabošanai un prakšu attīstībai.

Speciālisti definējuši optimālo ģimenes ārsta prakses modeli - pacientu skaitu, prakses pieejamību pacientiem darba dienās, saziņu ar praksi elektroniski, speciālistu skaitu ģimenes ārstu praksē, manipulācijas un sadarbības izvēršanu ar vēl papildu speciālistiem, piemēram, fizioterapeitiem, uztura speciālistiem, vecmātēm, kā arī telpu nodrošinājumu un prakses aprīkojumu, sociālo nodrošinājumu, atbalstu un tālākizglītību.

Tāpat pasākumi attiecas uz atvieglotu ģimenes ārstu prakšu pārņemšanas procesu, lai veicinātu jaunu ģimenes ārstu ienākšanu valsts sektorā. Paredzēts arī turpināt ārstniecības personu piesaisti un noturēšanu valsts sektorā un pilnveidot ģimenes medicīnas rezidentūras apmācību.

Uzlabojumi paredzēti arī tehnisko nodrošinājuma jomā jaunajās un esošajās ģimenes ārstu praksēs.

VM norāda, ka, vērtējot dažādus nozares attīstības jautājumus, speciālistu vidū var būt atšķirīgi redzējumi, tomēr, lai virzītos uz priekšu, jāmeklē kopsaucēji. Ministrijas skatījumā piedāvātais plāns iespēju robežās salāgo visu iesaistīto pušu intereses.

Paredzēts, ka rīt, 21.maijā, informatīvo ziņojumu par primārās veselības aprūpes stiprināšanu skatīs valdībā.