Naukšēnu pāraudzināšanas iestādi plāno pārveidot par "Bērnu un jauniešu drošo māju"

© Dmitrijs Suļžics / F64

Tieslietu ministrija (TM) piedāvā atteikties no sociālās korekcijas izglītības iestādēm un ieviest jaunu audzinoša rakstura piespiedu līdzekli - bērna ievietošanu "Bērnu un jauniešu drošajā mājā".

TM šodien informēja valdību par sociālās korekcijas izglītības iestādes reformas īstenošanas gaitu un ieceri izveidot "Bērnu un jauniešu drošo māju" augsta riska bērniem un jauniešiem".

Bērna ievietošana "Bērnu un jauniešu drošajā mājā" tiks integrēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu sistēmā, un jaunais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis paredzēs bērna izņemšanu no ierastās vides uz laiku. Taču, atšķirībā no sociālās korekcijas izglītības iestādes, "Bērnu un jauniešu drošā māja" būs konceptuāli atšķirīga gan saturiski, gan procesuāli, gan ideoloģiski.

Ministrijas informatīvajā ziņojumā uzsvērts, ka 2021.gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) veica pārbaudi sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni". Pārbaudē konstatēja virkni pārkāpumu un nepilnību iestādes darbā, kas norādīja uz sistēmiskām problēmām iestādes funkciju īstenošanā un tiesas lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu izpildē.

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas apturēšana bija nepieciešama, lai pārtrauktu "Naukšēnu" konstatētos bērnu tiesību pārkāpumus, nodrošinātu bērnu un pedagogu fizisko drošību, kā arī, lai veiktu sociālās korekcijas izglītības iestādes institūta reformu, tostarp pārskatot un pilnveidojot normatīvo regulējumu attiecībā uz audzinoša rakstura piespiedu līdzekli - ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē. Likumprojekta anotācijā ir uzsvērts, ka sociālās korekcijas izglītības iestādes reformas laikā nepieciešams pilnveidot normatīvo regulējumu, tostarp attiecībā uz atbilstošu mērķgrupu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa izpildes modeli un sociālās korekcijas elementu norises kārtību

Tāpat ir nepieciešams pilnveidot sociālās korekcijas programmu, pārejot uz cita veida sociālās korekcijas programmu īstenošanu.

Izvērtējot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē - nākotnes perspektīvas, bija nepieciešams apsvērt, vai audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis - ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē - ir saglabājams, vai ir iespējams šā audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nodrošināt "Naukšēnos", veicot atbilstošus uzlabojumus, kā arī, vai ir iespējams cits risinājums.

Lai gan neviens audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis negarantē, ka bērns vairs neizdarīs jaunus likumpārkāpumus, Latvijā ir nepieciešams "Naukšēni" alternatīvs risinājums. Neviens cits audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis neparedz bērna izņemšanu no ierastās vides, taču atsevišķos gadījumos bērna ievietošana slēgta tipa iestādē ir vienīgais veids kā atturēt bērnu no kaitējuma nodarīšanas sev vai citiem.

Gadījumos, kad bērns ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, apdraud savu vai citu cilvēku veselību vai dzīvību, vai viņu atrašanās sabiedrībā var radīt kaitējumu, kā arī ir izsmelti visi zemākas intensitātes intervences līdzekļi, bērnu ir nepieciešams uz laiku izņemt no ierastās vides, tādējādi nodrošinot iespēju efektīvāk īstenot pasākumus, kas vērsti uz bērna sociālās uzvedības korekciju.

Latvijā

Valdība otrdien atbalstīja Veselības ministrijas (VM) ieceri no 2025.gada 1.janvāra reorganizēt Nacionālo veselības dienestu (NVD), nododot e-veselības politikas īstenošanu un ar to saistīto uzdevumu veikšanu SIA "Latvijas Digitālās veselības centrs".

Svarīgākais