9.klašu centralizēto eksāmenu slieksni šogad saglabās 10% līmenī

© Dmitrijs Suļžics/MN

2023./2024. mācību gadā 9.klašu centralizēto eksāmenu snieguma slieksni necels un saglabās 10% līmenī, kāds tas bija pagājušā mācību gadā. Šādu lēmumu Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pieņēmusi, izvērtējot pagājušās eksaminācijas sesijas rezultātus un to, ka pašlaik tiek izstrādāta izlīdzinošā gada koncepcija tiem, kuri eksāmenos nav sasnieguši noteikto snieguma līmeni. Vidējās izglītības posmā 12.klašu centralizēto eksāmenu slieksnis šajā mācību gadā ir 15%, kā tas paredzēts jau iepriekš. Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi atbilstošo noteikumu grozījumus, kurus virza izskatīšanai valdībā.

Lēmums šajā mācību gadā par 9.klašu centralizēto eksāmenu snieguma sliekšņa saglabāšanu 10% līmenī pieņemts, izvērtējot visus eksāmenu norises aspektus. Īpaši ņemts vērā, ka centralizētie eksāmeni ir svarīgs priekšnosacījums skolēnu tālākās izglītības un karjeras attīstības iespējām, tādēļ nepieciešams attīstīt kvalitatīvus un ilgtspējīgus risinājumus gan lai uzlabotu skolēnu sniegumu, gan gadījumiem, kad attiecīgajā gadā skolēnu sniegums ir nepietiekams.

Šobrīd IZM izstrādā Izlīdzinošā gada koncepciju, lai 2024./2025. mācību gadā nodrošinātu izglītības iespēju piedāvājumu tiem 9.klašu skolēniem, kuri nav sasnieguši prasīto snieguma līmeni un nesaņem apliecību par obligātās pamatizglītības ieguvi. Viens no paredzētajiem risinājumiem ir piedāvāt skolēniem apgūt arodizglītības programmu, kuru, jau sākot no nākamā mācību gada, varēs īstenot vispārizglītojošās skolas sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm. Šis risinājums neprasa arī būtiskus normatīvo aktu grozījumus.

Izlīdzinošā gada koncepcijas ietvaros plānots izstrādāt arī profesionālās pamatizglītības programmas, ko īsteno profesionālās izglītības iestādes. Šāda veida izglītības programmu īstenošanu plānots uzsākt 2025./2026. mācību gadā. Tas ir konceptuāli jauns risinājums - viengadīga programma bez kvalifikācijas iegūšanas, kurā tiek piedāvāti profesionālo kompetenču moduļi atbilstoši jauniešu interesēm.

Paralēli tiek uzlabota Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma, lai tehnoloģiski nodrošinātu efektīvu eksaminācijas darbu vērtēšanu, rezultātu ievadi un sertifikāta saņemšanu.

Atgādinām, ka līdz 2022./2023. mācību gadam skolēniem bija jāsasniedz minimālais eksāmenu snieguma slieksnis 5%, bet pagājušajā mācību gadā - 10%, kuru bija plānots ar katru nākamo gadu paaugstināt par 5%, lai pakāpeniski pamata un vidējās izglītības satura, zināšanu un prasmju apguvi apliecinātu ar eksāmenu minimālo slieksni - 20%, kas daudz objektīvāk atspoguļo skolēna gatavību nākamajam izglītības posmam.

Svarīgākais