Ceturtdiena, 18.aprīlis

redeem Jadviga, Laura

arrow_right_alt Latvijā

ATD meklē darbiniekus; alga var būt pat vairāk nekā 6000 eiro liela [papildināts]

© f64.lv, Ketija Keita Krastiņa

Satiksmes ministrija izsludinājusi konkursu uz Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētāja amatu, kā arī konkursu uz valdes locekļa ar kompetenci pakalpojumu nodrošināšanas jautājumos autopārvadājumu jomā un konkursu uz valdes locekļa ar kompetenci sabiedriskā transporta un risku vadības jomā, liecina ministrijas publiskotā informācija.

Mēneša atalgojums ATD valdes priekšsēdētājam paredzēts līdz 6186,69 eiro pirms nodokļu nomaksas, bet valdes locekļiem - līdz 5568 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Visām trim vakancēm pretendenti var pieteikties līdz 2024.gada 22.janvārim.

Kandidātiem uz ATD valdes priekšsēdētāja amatu prasīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai - uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, finansēs, transportā/loģistikā, tiesībzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kā arī vismaz trīs gadu pieredze, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā, vidējā vai lielā uzņēmumā valdes locekļa amatā vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras ir nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Tāpat valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem nepieciešama vismaz trīs gadu darba pieredze, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā, sabiedriskā transporta pakalpojumu jautājumos, investīciju projektu un stratēģisko projektu vadībā, dažādu funkciju struktūrvienību pārraudzībā (finanses/grāmatvedība, personāls, informācijas tehnoloģijas, administratīvie un juridiskie jautājumi), iepriekšēja pieredze pārmaiņu procesu vadīšanā, kas saistīti ar lielām vai vidējām organizācijas struktūrām, procesiem un/vai cilvēkresursu izmaiņām, zināšanas un izpratne finanšu vadības jautājumos, zināšanas un izpratne par publisko iepirkumu procesiem, izpratne par valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai, kā arī zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīviem un korporatīvās pārvaldības principiem, izpratne par ATD darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Valdes locekļa amata ar kompetenci pakalpojumu nodrošināšanas jautājumos autopārvadājumu jomā kandidātiem prasīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai - uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, finansēs, transportā/loģistikā, tiesībzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kā arī vismaz trīs gadu pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados, vidējā vai lielā uzņēmumā valdes locekļa amatā vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Šī valdes locekļa amata kandidātiem nepieciešama vismaz trīs gadu darba pieredze, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā, autopārvadājumu jomā, zināšanas un izpratne komercpārvadājumu ar autotransportu licencēšanas jautājumos, zināšanas un izpratne transporta un loģistikas jomā, zināšanas un izpratne par publisko iepirkumu procesiem, izpratne par valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai, zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīviem un korporatīvās pārvaldības principiem, kā arī izpratne par ATD darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Vienlaikus valdes locekļa ar kompetenci sabiedriskā transporta un risku vadības jomā prasīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai - uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, finansēs, transportā/loģistikā, tiesībzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kā arī vismaz trīs gadu pieredze, kas iegūta pēdējos 10 gados, vidējā vai lielā uzņēmumā valdes locekļa amatā vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Attiecīgā valdes locekļa amata kandiodātiem nepieciešama vismaz trīs gadu darba pieredze, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā, sabiedriskā transporta pakalpojumu jautājumos, izpratne un zināšanas risku pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos, zināšanas un izpratne transporta un loģistikas jomā, zināšanas un izpratne par publisko iepirkumu procesiem, izpratne par valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu kapitālsabiedrībai, zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, to regulējošiem normatīviem un korporatīvās pārvaldības principiem, kā arī izpratne par ATD darbības veidiem, jomām un mērķiem.

Kandidāti, kuri tiks virzīti konkursu otrajām vērtēšanas kārtām, tiks lūgti iesniegt un prezentēt stratēģisko redzējumu par ATD attīstības virzieniem tuvākajos piecos gados.

Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases konsultantu SIA "Astral Executive Search".

Jau ziņots, ka 2023.gada 21.aprīlī ATD valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš un valdes loceklis Modris Jaunups atkāpās no amatiem.

Ministru kabinets (MK), aprīlī skatot atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai par kartelī iesaistīto uzņēmumu iepirkumu līgumu izbeigšanas tiesiskajām sekām, riskiem un zaudējumu atlīdzināšanas iespējām valsts interesēs, uzdeva Satiksmes ministrijai vērtēt ATD darbību.

Valdības sēdē izskanēja piedāvājums protokollēmumu papildināt ar aicinājumu Satiksmes ministrijai izvērtēt ATD valdes atbildību saistībā ar noslēgtajiem līgumiem ar kartelī iesaistītajiem pasažieru pārvadātājiem, tostarp ar AS "Nordeka", AS "Liepājas autobusu parks" un SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", savukārt toreizējais Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA) rosināja plašāk vērtēt ATD darbību.

Runājot par kartelī iesaistītajiem pārvadātājiem, Vitenbergs sacīja, ka "aizvien nav atrasti ceļi, kā lauzt līgumus un darboties tālāk". Valdības atbildes projektā Saiemas publisko izdevumu un revīzijas komisijai teikts, ka ATD nav līgumiski atrunātu tiesību vienpusēji izbeigt ar pārvadātājiem noslēgtos līgumus pirms termiņa, pamatojoties uz Konkurences padomes lēmumu vai tajā konstatēto aizliegtās vienošanās īstenošanu starp pārvadātājiem.

Savukārt, komentējot Godiņa un Jaunupa lēmumus atkāpties no amatiem, direkcijā norādīja, ka amatu turpmākā izpilde nebija iespējama, ņemot vērā politiķu spiedienu veikt darbības, kas neatbilst spēkā esošajām tiesību normām un nākotnē var radīt negatīvas sekas uzņēmumam un valstij.

Tostarp Godiņš uzsvēra, ka, prettiesiski laužot līgumus, ATD valdei personīgi nāktos atbildēt ar savu mantu tiesas priekšā, kā arī tas radītu būtiskas sekas uzņēmumam un valstij. "Mēs neesam gatavi veikt prettiesiskas darbības tikai tāpēc, ka, iespējams, atsevišķi politiķi vēlas iet kāda pārvadātāja pavadā. Šis ir viens no lielākajiem konkursiem neatkarīgās Latvijas vēsturē, summas ir iespaidīgas, un bija prognozējams, ka būs pārvadātāju cīņas, publiski nomelnojot direkciju. Tomēr nebijām gatavojušies, ka šajās cīņās iesaistīsies politiķi," viņš sacīja.

ATD darbības nodrošināšanai Satiksmes ministrija no 2023.gada 22. aprīļa ir iecēlusi uzņēmuma pagaidu valdi, tostarp direkcijas pagaidu valdes priekšsēdētājs ir Artūrs Caune, bet pagaidu valdes locekle ir Svetlana Mjakuškina.

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.