Svētdiena, 21.aprīlis

redeem Anastasija, Marģers

arrow_right_alt Latvijā

Privātajos bērnudārzos īslaicīgu bērnu slimošanu varētu apliecināt vien ar vecāku zīmi

© f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sagatavojusi noteikumu projektu, lai bērna prombūtni veselības stāvokļa dēļ privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs varētu apliecināt ar bērna likumīgā pārstāvja sniegto informāciju par saslimšanu līdz piecām darbdienām, liecina informācija Tiesību aktu portālā.

Ārsta izsniegta izziņa būtu nepieciešama, ja saslimšana ilgusi vairāk par piecām darbdienām. Plānots arī no 60 līdz 80 darbdienām palielināt plānotās prombūtnes dienu skaitu bērniem vecumā līdz četriem gadiem, par kuru bērna likumīgais pārstāvis izglītības iestādi rakstiski informējis pirms tās.

Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu, ja bērns veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt privāto bērnudārzu, tad jau par pirmo saslimšanas dienu ir nepieciešama ārsta izziņa. Kavēto dienu skaits, kas attaisnotas ar ārsta zīmi, nav ierobežots, taču kavējumi, kas tiek attaisnoti ar vecāku zīmēm, nedrīkst pārsniegt 60 kalendārās dienas kalendārajā gadā.

VARAM jūnija sākumā saņēma Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības vēstuli, kurā tā ar Latvijas Ārstu biedrību aicināja ministriju veikt izmaiņas attiecīgajos Ministru kabineta (MK) noteikumos, novēršot papildu slogu ārstiem un pirmsskolu audzēkņu vecākiem, ko rada obligātā prasība pēc ārstu zīmēm kavējuma gadījumā, lai saglabātu pašvaldības līdzfinansējumu.

Lai arī sākotnēji grozījumus tika iecerēts veikt MK noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi" un Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", pēc konsultācijām ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību puses vienojās izmaiņas veikt tikai MK noteikumos Nr.709. Saskaņā ar IZM sniegto informāciju tika konstatēts, ka pretēji vēstulē paustajam MK noteikumi Nr.89 nenosaka ārsta zīmju un vecāku zīmju pieprasīšanas kārtību izglītības iestādēs.

Vienlaikus VARAM atsaucās uz IZM sniegto informāciju, ka, lai risinātu jautājumu par ārsta izsniegto izziņu nepieciešamību izglītojamiem, nepieciešams veidot plašāku diskusiju ar nozaru speciālistiem. Izglītības kvalitātes valsts dienestā saņemtie vecāku jautājumi liecinot, ka izglītības iestāžu prasība iesniegt ārsta zīmi pēc bērna trīs dienu kavējuma slimības dēļ var radīt vecākiem un citām personām papildu administratīvo slogu. Taču tikpat būtiski esot sabalansēt administratīvā sloga mazināšanu ar bērnu izglītības, drošības un veselības nodrošināšanas nepieciešamību.