VUGD darbinieku trūkuma dēļ nepieciešams periodiski slēgt atsevišķus posteņus

© f64.lv, Oksana Džadana

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) turpina īstenot periodisku un īslaicīgu atsevišķu posteņu darbības apturēšanu, nemazinoties kritiskā personāla trūkuma problēmai.

Aģentūrai LETA dienestā pastāstīja, ka šogad dienests turpina īstenot periodisku un īslaicīgu atsevišķu struktūrvienību darbības apturēšanu. Konkrētu posteņu skaitu neminēja, jo tas ir mainīgs un atkarīgs no tā vai amatpersonas konkrētajās dienās ir pieejamas.

Šāds risinājums ir nepieciešams, jo kritiskā personāla nodrošinājuma problēma nemazinās, proti, vakanto amata vietu skaits saglabājas 11% līmenī, bet VUGD šī gada budžetā virsstundu apmaksai piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai apmaksātu visas virsstundas, kuras veidotos, ja struktūrvienību darbība netiktu apturēta.

Izmantojot virsstundu apmaksai piešķirtos nedaudz vairāk kā 400 000 eiro, kā arī pārstrukturizējot VUGD izdevumus, daļa no virsstundām šogad ir apmaksāta, lai pēc iespējas vairāk samazinātu nepieciešamību īslaicīgi apturēt atsevišķu struktūrvienību darbību.

Atšķirībā no aizvadītā gada, kad posteņu darbība tika apturēta uz diennakti, šogad lielākoties atsevišķu posteņu darbība tiek apturēta no rīta līdz piecām stundām, kad statistiski ir vismazāk izsaukumu. Struktūrvienībās, kurās izveidojas īpaši kritiska situācija personāla jomā, kā tas ir, piemēram, Baldones postenī, darbība nepieciešamības gadījumā tiek apturēta arī uz 24 stundām.

Oktobra sākumā kopējais vakanto amatu skaits VUGD bija 11,2% jeb 364 no 3253 amatiem. Papildus, vidēji 4-6% amatpersonas vienlaicīgi atrodas cita veida attaisnotā prombūtnē - darbnespēja, bērnu kopšanas atvaļinājums, paternitātes atvaļinājums, apmācība un tā tālāk.

Kopā tas veido nopietnu apdraudējums savlaicīgai reaģēšanai uz notikumiem un kvalitatīvai palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem - ar esošajiem personāla resursiem nav iespējams nodrošināt dzīvības glābšanas spējas visās VUGD teritoriālajās struktūrvienībās.

Piemēram, Baldones postenī oktobra sākumā no 16 amata vietām, sešas bija vakantas un divas amatpersonas atrodas attaisnotā ilgstošā prombūtnē. Līdz ar to astoņas amatpersonas nevar nodrošināt to, ka katru diennakti dežūrmaiņā atrodas trīs amatpersonas un tajā pašā laikā tiek ievērots obligātais atpūtas laiks un netiek pārsniegtas maksimālās pieļaujamās virsstundas četru mēnešu periodā.

Situācija reģionos ir atšķirīga. Visvairāk īslaicīga darbības apturēšana šogad ir bijusi nepieciešama Zemgalē un Vidzemē.

Situāciju VUGD personāla nodrošinājuma jomā var uzlabot, piešķirot atbilstošu pieaugumu atlīdzībai, lai atalgojums iekšlietu jomā kļūtu tautsaimniecībā konkurētspējīgs un tādējādi mazinātos personāla trūkuma problēma, kā arī piešķirot papildus štata vietas ar tam nepieciešamo finansējumu atlīdzībai, lai palielinātu nodarbināto skaitu struktūrvienībās.

Jau ziņots, ka pērn oktobrī kritiskā personāla nodrošinājuma dēļ VUGD vadība pieņēma lēmumu atsevišķās dienās apturēt mazāk noslogoto posteņu darbību.

Svarīgākais