Pārdalīs 3 miljonus eiro valsts sociālo pabalstu izmaksu Ukrainas iedzīvotājiem segšanai

© Mārtiņš Zilgalvis/ F64

Valdība šodien atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus, kas paredz pārdalīt 3 miljonus eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.jūlijam saistībā ar valsts sociālo pabalstu izmaksām Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu, kādas noteiktas Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem. Tāpat viņiem ir tiesības saņemt atbalsta pasākumus invaliditātes seku mazināšanai, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā, bērna piedzimšanas pabalstu, ja bērns piedzimis Latvijā pēc 2022.gada 24.februāra, kā arī bērnu kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu, ja kopā ar bērnu uzturas Latvijā, kā arī citus pabalstus.

LM nav plānojusi finansējuma apjomu, kas izlietots, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu Ukrainas civiliedzīvotājiem atbilstoši šī gada prognozēm, kas apstiprinātas likumā "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam".

Tāpēc, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto normu ieviešanu saistībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) veiktajiem izdevumiem pabalstu izmaksām laika posmā no šī gada 1.janvāra līdz 30.jūlijam, LM ieskatā nepieciešams palielināt apropriāciju LM pamatbudžetā 1,2 miljonu eiro apmērā.

Ministrija atsaucas uz likumu par valsts budžetu šim gadam, kas nosaka, ka apropriāciju 95 359 480 eiro apmērā finanšu ministrs var pārdalīt ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta likums.

Līdz ar to LM sagatavotais rīkojuma projekts paredz atbalstīt apropriācijas pārdali trīs miljonu apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.jūlijam saistībā ar valsts sociālo pabalstu izmaksām Ukrainas civiliedzīvotājiem.