Amonjaka kravu no Ventspils ostas sola izvest līdz 20.maijam

© f64.lv, Aivars Ķesteris

Kā ziņots, Valsts vides dienests (VVD), izvērtējot "Ventamonjaks" un "VK Terminal Services" sniegto informāciju par neskaidro finanšu pieejamību, 20.aprīlī izdeva lēmumu uzņēmumam izvest sašķidrināto amonjaku no Ventspils ostas termināļa līdz 10.maijam. Līdz šodienai uzņēmums to vēl nav spējis izdarīt.

SIA "Ventamonjaks" vērsies pie VVD ar lūgumu pagarināt izvešanas termiņu.

Pamatojoties uz apliecinājumu par to, ka kravas īpašnieki garantē sašķidrinātā amonjaka kravas izvešanu un finanšu pieejamību uzglabāšanas finansēšanai līdz 20.maijam, VVD termiņa pagarinājumu saskaņo.

Dienests uzsver, ka situācija tiek kontrolēta, nav risku, kas būtu saistīti ar šīs kravas uzglabāšanu līdz 20.maijam. Kā vakar VVD informēja kravas uzglabāšanā iesaistītie Latvijas uzņēmumi, tie ir saņēmuši iepriekš aizturētos maksājumus no ārvalstu bankām un ir notikuši savstarpējie norēķini par sniegtajiem pakalpojumiem. SIA "Ventamonjaks" apliecina, ka sākotnējie riski vairs nepastāv un tam būs pietiekoši finanšu līdzekļi bīstamās kravas drošai uzglabāšanai līdz izvešanai.

Ņemot vērā, ka kravas izvešana nav vienīgais risinājums, kas nepieciešams esošajai situācijai, turpinās darbs pie SIA "Ventamonjaks" piesārņojošās darbības atļaujas apturēšanas un termināļa iekonservēšanas procesa. Amonjaka uzglabāšana paredz ļoti sarežģītu un komplicētu iekāru kopumu, kuru darbību nepieciešams iekonservēt, savukārt, kravas izvešanas termiņa pagarinājums nekādi neietekmē kopējo procesu virzību.

Tālākie risinājumi prasa rūpīgu plānošanu un saskaņotu rīcību no dažādu uzņēmumu un VVD puses. Lai arī uzņēmums sākotnēji izteica bažas, ka sarežģījumi varētu rasties sadarbībā ar dažādām valsts iestādēm, tad jāsecina, ka valsts pārvalde šajā komplicētajā situācijā apliecina, ka spēj strādāt kā vienota komanda.

SIA "Ventamonjaks" izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai - sašķidrinātā amonjaka pieņemšanai, uzglabāšanai un iekraušanai tankkuģos. Atļauja paredz uzglabāt sašķidrināto amonjaku līdz tā iekraušanai tankkuģos, nodrošinot tā drošu uzglabāšanu -33oC temperatūru.

Šobrīd SIA "Ventamonjaks" atrodas ~40 tūkst. tonnas šķidrā amonjaka. Amonjaks klasificējams pie otrās klases bīstamajām ķīmiskajām vielām, tā ir toksiska, indīga gāze, kuras glabāšanas temperatūra ir -33oC. SIA "Ventamonjaks" amonjaku glabā 2 (divos) izotermiskos rezervuāros ar pastāvīgu dzesēšanas temperatūru -33oC. Dabīgā atmosfēras siltuma ietekmē šķidrais amonjaks uzņem siltumenerģiju un, gadījumā, ja notiktu temperatūras paaugstināšanās rezervuāros, var radīt rūpnieciskas avārijas risku.