Veterinārārsti: Jānosaka kriminālatbildība īpašniekiem, kuru dzīvnieks sakropļo vai nogalina citu dzīvnieku

 
©f64.lv, Oksana Džadana

Latvijas Veterinārārstu biedrība iesniegusi priekšlikumu Tieslietu ministrijai paredzēt kriminālatbildību dzīvnieku īpašniekam, kura dzīvnieks sakropļo vai nogalina citu dzīvnieku, informē biedrības valdes priekšsēdētājs Valdis Šmēliņš.

Viņš skaidro, ka Latvijā ir daudz gadījumu, kad īpašnieka nepieskatīti suņi klaiņo, uzbrūk un sakož vai nogalina citus suņus, kaķus, mājputnus, aitas, trušus, stirnas un citu sugu mājdzīvniekus vai savvaļas dzīvniekus. Turklāt šādi gadījumi ir novērojami gan pilsētās, kur dzīvnieku īpašnieki vai turētāji neievēro noteikumu, ka sunim ir jābūt pavadā vai iežogotā teritorijā, gan ārpus pilsētas, kur daudzi suņu īpašnieki uzskata, ka suns laukos var klaiņot apkārt nepieskatīts.

"Ir pamats uzskatīt, ka šādu gadījumu, kuros no nepieskatītu suņu uzbrukumiem smagi cieš vai iet bojā citi dzīvnieki, ir daudz vairāk nekā personas tīšas cietsirdīgas rīcības pret dzīvniekiem gadījumu," uzsver Šmēliņš.

Biedrības valdes priekšsēdētājs min, ka spēkā esošais regulējums paredz, ka neatkarīgi no cietušajam dzīvniekam nodarītā kaitējuma smaguma, dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, kurš ir pārkāpis turēšanas noteikumus, tiek piemērots naudas sods. "Tātad nekādā veidā netiek vērtēts nodarījums cietušajam dzīvniekam, šī dzīvnieka ciešanas, radītās veselības problēmas vai dzīvības zaudējums," secina Šmēliņš.

Viņš arī norāda, ka dzīvnieka uzbrukums citam dzīvniekam, kā rezultāta dzīvnieks tiek sakropļots vai nogalināts, arī ir uzskatāma par cietsirdīgu izturēšanos, jo tā ir uzbrūkošā dzīvnieka īpašnieka vai turētāja darbības vai bezdarbības sekas.

Biedrībā atzīmē, ka šobrīd Krimināllikumā noteikta dzīvnieka īpašnieka atbildība tikai tad, ja dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpuma gadījumā ir nodarīti vidēji smagi vai smagi miesas bojājumi cilvēkam vai tas izraisījis cilvēka nāvi. Savukārt Dzīvnieku aizsardzības likumā noteikts, ka par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums, piemēro naudas sodu.

Latvijas Veterinārārstu biedrība apvieno veterinārmedicīnas izglītību ieguvušus veterinārārstus un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studentus. Biedrība apvieno 904 veterinārārstus, no kuriem 744 ir praktizējošie ārsti. Biedrības mērķis ir veterinārmedicīnas pilnveidošana Latvijā atbilstoši Eiropas un pasaules standartiem.