Rinkevičs: Šajās ģeopolitiskajās vētrās mums ir jānosargā sava valsts un jāpadara tā stiprāka

 
©Dmitrijs Suļžics / F64

Amerikas latviešu apvienība (ALA) ir nozīmīgs Latvijas sabiedrotais un partneris kopīgo mērķu īstenošanā, šādu viedokli kongresā par godu ALA 70 gadu jubilejai sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.

Ārlietu ministrijā (AM) informēja, ka 21., 22.un 23.oktobrī ASV pilsētā Čikāgā norisinās (ALA) 70.Kongress, kura norisēs piedalās arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Rinkēvičs vērsa uzmanību uz ALA lielo nozīmi Latvijas neatkarības idejas saglabāšanā ilgajos okupācijas gados un Latvijas neatkarības atjaunošanā. Viņš uzsvēra, ka apvienība ir palīdzējusi Atmodas gados ar padomu, atbalstot cīņu par Latvijas neatkarības atjaunošanu, kā arī Krievijas armijas izvešanu no Latvijas teritorijas.

"Īpaši vēlos uzsvērt un pateikties par ieguldīto darbu, ko esat paveikuši, lai veicinātu Latvijas iestāšanos NATO un nodrošinātu pastāvīgu ASV valdības atbalstu Latvijas drošībai un aizsardzībai," sacīja ministrs.

Viņš uzsvēra, ka pasaule ir kļuvusi arvien neprognozējamāka - Ķīna, Krievija, pandēmijas izraisītie ekonomiskie satricinājumi un citi izaicinājumi mazām valstīm liek būt īpaši modrām. Arī turpmāk Latvijas sadarbība un draudzība ar ASV ir un būs īpaši nozīmīga.

Tāpat uzrunā ārlietu ministrs uzsvēra ALA aktīvo iesaisti Latvijas un Amerikas ekonomiskās sadarbības un tautsaimniecības attīstības veicināšanā. Piemēram, ir nodibināta un veiksmīgi darbojas Latvijas-Amerikas tirdzniecības kamera, aktīvi strādā Latvijas goda konsuli Amerikā, regulāri tiek organizēti ekonomiskās sadarbības forumi, kur viens no atpazīstamākajiem ir Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums.

"Mēs nezinām kāda būs pasaule pēc desmit gadiem, taču šajās ģeopolitiskajās vētrās mums ir jānosargā sava valsts un jāpadara tā stiprāka," pauda ministrs.

Tāpat ministrs pasniedza AM atzinības rakstu ilggadējam ALA valdes priekšsēdētājam Pēterim Blumbergam.

Amerikas latviešu apvienība ir ASV latviešu centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Kopš 2015.gada maija ALA priekšsēdis ir Pēteris Blumbergs. ALA dibināta 1951.gadā ASV galvaspilsētā Vašingtonā, ko nodibināja latvieši, kas pēc Otrā pasaules kara bija ieceļojuši ASV no Vācijas un citu Eiropas zemju bēgļu nometnēm - kopā 115 delegāti. Viņi pārstāvēja latviešu organizācijas un draudzes ASV, kas tobrīd apvienoja 11 260 ASV dzīvojošus latviešus.

ALA dibināšanas viens no iniciatoriem un dibināšanas kongresa vadītājiem bija starpkaru perioda Latvijas sūtnis ASV, diplomāts un jurists Jūlijs Feldmanis. Visā pastāvēšanas laikā ALA ir uzturējusi un vienojusi latviešu sabiedrību, rūpējusies par latviešu valodas un kultūras saglabāšanu, veicinājusi Latvijas vēstures apguvi, kā arī sniegusi atbalstu Latvijas centienos būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.

ALA finansē un atbalsta Apvienotās Baltiešu komitejas darbu un ir Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības dalīborganizācija. Šobrīd pie ALA pieder vairāk nekā 160 dažādas latviešu organizācijas - biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas, kas apvieno vairāk nekā 5 000 biedru no visām ASV pavalstīm un tā darbojas kā bezpeļņas labdarības organizācija.