Asociācija: Tūkstošiem uzņēmumu nekontrolēti vāc un izmanto personas datus internetā

 
©Pixabay

Patērētāju interešu aizstāvības asociācija ir pievienojusies citu līdzīgu organizāciju starptautiskam aicinājumam valstīm apsvērt iespējas aizliegt interneta lietotāju novērošanā balstītās reklāmas (surveillance-based advertising), jo "šī prakse apdraud pilsoņu pamattiesības", aģentūru LETA informēja organizācijas pārstāvis Andrejs Vanags.

Organizācija atgādina, ka katru dienu patērētāji tiek pakļauti plašai komerciālai novērošanai tiešsaistē, pēc tam uz viņiem vēršot reklāmas, kas balstītas uz novērošanā iegūtajiem datiem. "Tas noved pie manipulēšanas, krāpšanas, diskriminācijas un privātuma pārkāpumiem. Informācija par to, kas mums patīk, mūsu pirkumiem, garīgo un fizisko veselību, seksuālo orientāciju, atrašanās vietu un politiskiem uzskatiem tiek vākta, ?apkopota? un izmantota mērķa reklāmas (targeted advertising) aizsegā," šo reklāmu veidu kritizē organizācija.

Asociācija atsaucas uz Norvēģijas Patērētāju padomi (NPP), kas norādījusi uz šīs komerciālās novērošanas kaitīgo ietekmi uz patērētājiem un sabiedrību kopumā. Piemēram, NPP ir pārliecināta, ka uzņēmumi ar vispusīgām un detalizētām zināšanām par patērētājiem var pielāgot savu komunikāciju, ne tikai mēģinot efektīvāk pārdot preces un pakalpojumus, bet arī lai ietekmētu sabiedrības viedokli, tajā skaitā, vēlēšanu rezultātus.

"Kad tūkstošiem uzņēmumu vāc un apstrādā milzīgus personas datu apjomus, ievērojami pieaug identitātes zādzības, krāpšanas un šantāžas riski. (...) Kontroles par reklāmas izvietošanas vietu un kontekstu trūkums var veicināt patērētāju maldināšanu, kā arī nepatiesa vai kaitīga satura izplatīšanu. Tas arī rada ievērojamus izaicinājumus izdevējiem un reklāmdevējiem saistībā ar ienākumu gūšanu, riskiem reputācijai un piegādes ķēžu nepārredzamību. Praktiski nekontrolēti personas datu vākšanu un izmantošanu veic gan lieli uzņēmumi, gan uzņēmumi, kuri vairumam patērētāju nemaz nav zināmi. Patērētājiem faktiski nav nekādu iespēju uzzināt, kādi dati tiek vākti, kam šī informācija tiek nodota un kā tā var tikt izmantota," minēto darbību riskus uzskaitījusi NPP.

Organizācija atzīmē, ka Eiropas Parlaments un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs jau ir izteikuši aicinājumu izskaust un aizliegt novērošanā balstītu reklāmu, un arī ASV patērētāju organizāciju un pilsoņu tiesību aizsardzības organizācijas aicināja ieviest līdzīgu aizliegumu.