Pētījums: gados jauniem darbiniekiem ir nesamērīgas prasības, bet vecākiem - bailes no pārmaiņām

 
©pixabay

Latvijā 30% aptaujāto darba devēju neņem vērā paaudžu atšķirības ikdienas pienākumu organizēšanā, liecina mobilo sakaru operatora "Bite Latvija" pētījums par darba tirgus tendencēm.

Pētījumā noskaidrots, ka darba ņēmējus līdz 29 gadu vecumam darba vidē visvairāk kaitina un neapmierina viedokļu nesakritība ar vecākiem kolēģiem, bet darbiniekus vecumā no 30 līdz 39 gadiem - ja citi kolēģi nepārzina korporatīvo kultūru, piemēram, personīgi nepazīstamus, augstākstāvošus vai vecākus kolēģus uzrunājot "Tu" formā. Savukārt darbiniekus vecumā no 40 līdz 65 gadiem visvairāk kaitina, ja nerespektē viņu privāto laiku.

Pētījumā secināts, ka, raksturojot darbiniekus dažādās vecumu grupās, darba devēji norādīja, ka darbinieku tipiskākās iezīmes 20-39 gadu vecumā ir, piemēram, vēlme komunicēt ar kolēģiem elektroniski, nevis klātienē, nesamērīgi augstas prasības pret darba devēju, piemēram, pieprasot neadekvāti augstu atalgojumu, un iespēja bez brīdināšanas neierasties darbā. Turpretim 40-65 gadu vecumposmā - nespēja pieņemt jaunus darba noteikumus un nevēlēšanās sekot līdzi jaunākajām tendencēm un izmantot tehnoloģijas.

Komentējot pētījuma datus, Latvijas Universitātes profesore un izglītības zinātņu eksperte Zanda Rubene atzina, ka darba devēji vislielākās problēmas saskata sadarbībā ar gados jaunākajiem darbiniekiem, kuru sociāli paradumi bieži neatbilst darba devēja gaidām un izpratnei par labu korporatīvo kultūru. "Un izaicinājumi ar vecāko paaudžu darbiniekiem arī ļoti saskan ar citu valstu pētījumiem - bailes no pārmaiņām, jaunām pieejām un tehnoloģijām darba vietā," teica Rubene, piebilstot, ka jaunieši nevēlas veidot lēnu karjeru, kā to darīja 40-65 gadu vecuma paaudze.

"Bite Latvija" paaudžu pētījums veikts 2019.gada jūlijā, sadarbojoties ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija". Tajā piedalījās 632 darba ņēmēji un darba devēji visā Latvijā vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

 

Abonē