Gandrīz 90% Latvijas iedzīvotāju izmanto e-pakalpojumus

 
©F64

Trīs gadu laikā kādam no pakalpojumiem valsts vai pašvaldību iestādēs ir pieteikušies 86% Latvijas iedzīvotāju, liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pētījums.

Savukārt šogad ievērojami pieaugusi sabiedrības informētība par iespējām valsts un pašvaldību pakalpojumus pieteikt elektroniski.

Savukārt šogad ievērojami pieaugusi sabiedrības informētība par iespējām valsts un pašvaldību pakalpojumus pieteikt elektroniski.

VARAM ministrs Kaspars Gerhards atzīmēja, ka Latvijā turpina pieaugt e-pakalpojumu lietotāju skaits un izpratne par digitālās vides sniegtajām priekšrocībām. "Taču ir arī sabiedrības daļa, kas e-pakalpojumus vēl joprojām neizmanto, jo trūkst digitālo prasmju vai zināšanu par tiem," atzina Gerhards.

Salīdzinot pērn veiktā pētījuma datus ar šo gadu, tad joprojām iedzīvotāji visvairāk ir informēti par iespējām elektroniski iesniegt gada ienākumu deklarāciju un pārmaksāto nodokļu atmaksas pieteikumu, elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) lietošanu un vienas dienas atļaujas saņemšanu piedalīties ceļu satiksmē.

Gandrīz par piektdaļu jeb 21 procentpunktiem pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri informēti par iespēju elektroniski pieteikties personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, bet par 17procentpuntkiem - slimības pabalstam. Tāpat par 16% augusi informētība par bezdarbnieku pabalsta un vecuma pensijas elektronisko pieteikšanu, savukārt informācija par elektronisko pieteikšanos maternitātes pabalsta un bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai palielinājies par attiecīgi 14 un 12 procentpunktiem.

Salīdzinot ar 2017.gadu, par pieciem procentpunktiem samazinājies respondentu skaits (21%), kas vēlētos saņemt pakalpojumus klātienē, bet vairāk nekā divas trešdaļas iedzīvotāju - 68% - pakalpojumus turpmāk labprātāk saņemtu elektroniski, kas ir par četriem procentpunktiem vairāk nekā pērn.

Tostarp vērojama tendence, ka šogad palielinājies elektroniski pieteikto pakalpojumu skaits, kas pērn tika veikts salīdzinoši reti. Lielākais pieaugums, kas ir 33 procentpunkti, ir slimības pabalsta pieteikšanai, par 24 procentpunktiem audzis elektronisko pieteikumu skaits ģimenes valsts pabalstam, bet par 21 procentpunktu - e-pakalpojumam vecāku pabalsta pieteikšana.

Pētījuma dati liecina, ka iedzīvotāji, kas pēdējo trīs gadu laikā izmantojuši e-pakalpojumus, arī nākotnē vēlētos to darīt. Īpaši būtiski varētu pieaugt elektroniska pieteikšanās Eiropas veselības apdrošināšanas kartei - patlaban e-pakalpojumu izmanto 41%, bet nākotnē elektroniski vēlētos pieteikt 76% iedzīvotāju.

Minot būtiskākos iemeslus, kāpēc cilvēki izvēlas pieteikt e-pakalpojumus elektroniski, visvairāk tiek izcelts ietaupītais laiks. Tāpat tiek novērtēta mobilitāte - nav speciāli jādodas uz iestādi, kā arī iespēja pakalpojumu saņemt jebkurā vietā un laikā.

Lai atrastu sev interesējošo informāciju, respondenti izmanto dažādus informācijas avotus. Visbiežāk iedzīvotāji informāciju meklē internetā, izmantojot meklētāju programmas, kā arī konsultējoties ar apkārtējiem. Salīdzinot ar pērno gadu, šogad iedzīvotāji biežāk ir meklējuši informāciju vienotajā valsts pakalpojumu portālā "Latvija.lv", kas pieaudzis par 18 procentpunktiem, sasniedzot 54%. Tāpat kā nozīmīgi informācijas ieguves avoti savas pozīcijas saglabājuši dažādi interneta meklētāji, telefoniska saziņa un konkrētās iestādes mājaslapa.

Pētījumu veica pētījumu kompānija "Jaunrades laboratorija" un pētījumu un konsultāciju kompānija "Kantar TNS", aptaujājot 1004 Latvijas iedzīvotājus laikā no šī gada 23.aprīļa līdz 29.maijam.