Noskaidrots 2016. gada putns un augs

 
©Selga Bērziņa

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) par 2016.gada putnu ir izvēlējusies dižraibo dzeni Dendrocopos major. Dižraibais dzenis apdzīvo dažādus mežus un ir biežāk sastopamā no deviņām Latvijas dzeņu sugām. Šogad plānots noskaidrot dižraibā dzeņa izplatību, tāpēc aicinām ikvienu iedzīvotāju ziņot par novērojumiem portālā Dabasdati.lv. Savukārt Latvijas Botāniķu biedrība par 2016.gada augu ir izvēlējusies purva atāleni, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Dabas fondā.

Dižraibais dzenis ir viens no meža "lietussarga" sugām, jo tā izkaltie dobumi noder ne tikai paša ligzdai, bet pēc tam arī citām putnu sugām, piemēram, zīlītēm un citiem dzīvniekiem.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs uzsver: "Dabas aizsardzības uzdevums ir ne tikai uzlabot reti sastopamu sugu stāvokli, bet arī nodrošināt to, lai bieži sastopamu sugu stāvoklis nepasliktinātos. Tāpēc šogad esam vēlējušies īpaši izcelt parastu un visiem pazīstamu meža putnu sugu – dižraibo dzeni."

Pēdējos desmit gados dižraibā dzeņa populācija Latvijā bijusi stabila, bet, piemēram, mazo dzeņu skaits saskaņā ar LOB īstenotajām uzskaitēm ir samazinājies. Pavisam Latvijā sastopamas deviņas dzeņveidīgo putnu sugas - tītiņš, pelēkā dzilna, zaļā dzilna, melnā dzilna, dižraibais dzenis, vidējais dzenis, baltmugurdzenis, mazais dzenis un trīspirkstu dzenis. Šogad LOB īpašu uzmanību pievērsīs biežāk sastopamajai no tām, bet palīdzēs iepazīt arī pārējās dzeņu sugas un aicinās saglabāt to dzīvesvietas.

Šobrīd notiek arī informācijas vākšana Eiropas ligzdojošo putnu atlantam, tāpēc par dzeņu novērojumiem ligzdošanas sezonā īpaši svarīgi ziņot portālā Dabasdati.lv. Papildus novērojumu ievākšanai portālā Dabasdati.lv, "Gada putna" akcijas ietvaros paredzētas arī dzeņu vērošanas ekskursijas, zīmējumu konkurss bērniem un citas aktivitātes. Savukārt līdz 15.janvārim vēl var paspēt piedalīties LOB žurnāla "Putni dabā" organizētajā fotokonkursā "Latvijas bungotāji", kurā daļa no iesniegtajām bildēm tiks izmantota Latvijas dzeņu noteikšanas raksta noformēšanā "Putni dabā" 2016.gada pirmajā numurā.

Gada putna akciju LOB rīko jau 21.reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti: grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007), melnais stārķis (2008), jūraskrauklis (2009), mednis (2010), meža pūce (2011), jūras ērglis (2012), kākaulis (2013), pupuķis (2014) un dzeltenais tārtiņš (2015).

Purva atālene ir indīgs augs, kas uzzied tikai jūlija beigās un zied līdz pat septembrim. Tieši vēlās ziedēšanas dēļ ir radies šī auga latviskais nosaukums - atāla puķe jeb augs, kas zied atālā - pēc nopļaušanas vai noganīšanas ataugušā zālē.

Zieds smaržo tikai siltos saules staros un ne vakarā, kad smaržā ieinteresētie apputeksnētāji jau devušies pie miera.Auga pilienveida dziedzeri izskatās pēc medus lāsēm, kas ļauj ar viltu piesaistīt apputeksnētājus no augšas. Taču īstais zieda nektārs atrodas bedrītēs zieda pamatnē, un tas pievilina apputeksnētājus arī no sāna.

Purva atālene ir sastopama dabiskās mitrās pļavās un kaļķainos zāļu purvos. Pēdējo gadu laikā ir samazinājies purva atālenei piemēroto dzīvotņu skaits, kas saistāms ar meliorācijas un dabisko zālāju aizaugšanas procesiem. Tas apgrūtina šī auga izdzīvošanas prognozes nākotnē. Lai sugu saglabātu nākamajām paaudzēm, ir regulāri jāapsaimnieko mitrās pļavas un ganības, kā arī jāatjauno dabiskais mitruma režīms susināšanas ietekmētos kaļķainos zāļu purvos.

Iedzīvotāji ir aicināti portālā "Dabasdati.lv" ziņot par purva atālenes atradnēm, iesūtot gan informāciju, gan fotogrāfijas.

 

Abonē