NUMEROLOĢIJA. Bībeles skaitļi. Un slepenie kodi

 
©Publicitātes foto

Numerologi pirmie atklājuši Kristus dzimšanas noslēpumu mācības un iekļāvuši tās īpašos skaitļu kodos... Tautas skaitīšana saistās ar tā dēvēto Sātana skaitli... Numeroloģiskais kods saskatāms arī Bābeles tornī...

Tā vēsta grāmata «Библейская нумерология» («Bībeles numeroloģija»), kurā skaitļu nozīme skaidrota, analizējot Bībeles tekstus. Daži skaidrojumi gan nav kritikas vērti, bet vienalga - aizraujoši.

Sātans un tautas skaitīšana

Par absolūtu patiesību, manuprāt, nav jāuztver skaidrojumā interpretētā E vielu un Eiropas Savienības izveidošanas nozīme un cēloņi. Nav grūti nojaust, ka grāmatā tas saistīts ar sātana skaitļa 666 ietekmi.

Sātans piesaukts arī tautas skaitīšanas kontekstā. Grāmatas autori apgalvo, ka vispārēju tautas skaitīšanu nedrīkst rīkot. Tas rada graujošas vibrācijas, bremzē garīgo izaugsmi un ietekmē bioenerģētiku, jo tautas skaitīšana vienmēr saistīta ar skaitļiem 666 un 180. (Tomēr šie apgalvojumi netiek ticami izskaidroti - tieši kā izpaužas iepriekš uzskaitītā negatīvā ietekme uz nāciju, kas tiek saskaitīta.)

Krievijai zīmīgi negatīvs esot bijis 1897. gada 28. janvāris, kad notika pirmā vispārējā tautas skaitīšana. Datums esot izvēlēts speciāli: 28.01.1897.=28+1+1897=1926;

1926=666+(180x7).

Katrā tautas skaitīšanas datumā esot iekļauts skaitlis 666, par kura nozīmi ir daudz rakstīts, un 180, ar kuru apzīmē tādus jēdzienus kā māņi, sabrukums un kas pierāda sātana eksistenci. Autori atsaucas pat uz Alfa Preisena grāmatiņu bērniem «Par kazlēnu, kas prata skaitīt līdz desmit». Kurš esot pirmais dzīvnieks, kam ienācis prātā saskaitīt pārējos dzīvniekus? Kazlēns, kura pieaugušā versija ir āzis. Un āzis esot sens nelabā jeb sātana simbolisks atveids.

Turpinot par sazvērestības teorijām, kodēšana šūnu līmenī notiekot caur produktiem un pārtikas piedevām, kas apzīmētas ar burtu E, kam seko ciparu virkne. Arī tie tiešā vai pastarpinātā veidā saturot skaitļus 666 un 180. Un vēl. Katram (!) Eiropas Savienības iedzīvotājam esot ieviests dosjē, kura numurs balstīts uz skaitļa 666 numeroloģiskajām vibrācijām.

Kā atšifrējami slepenie kodi

Diez vai Bībeles teksti jāuztver kā tiešs vēstījums. Autori S. Neapolitanskis un S. Matvejevs raksta, ka Bībeles zinātne par skaitļiem ir slepenais kods, ar kuru ietekmīgākie pravieši gribēja noslēpt augstāko patiesību no necienīgajiem un neticīgajiem, vienlaikus atklājot Bībeles tekstu jēgu tiem adeptiem, kuri nostājušies uz garīgās attīstības ceļa. Jāatceras arī, ka kristiešus vajāja un viņiem vajadzēja izveidot speciālu valodu, kurā stāstīt par sev svarīgo.

Bībeles tekstu analīzi viņi sāk ar apgalvojumu, ka katrai Bībeles frāzei un skaitlim ir ezoteriska jēga un nozīme, kas atklāj patiesību, ko slēpj Bībele. Piemēram, pirmais teikums «Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi». Oriģinālvalodas vārdu numeroloģiskajā analīzē iegūst skaitli 2701, kas, reducējot līdz viencipara skaitlim, ir 1. Tātad pirmā teikuma nozīme ir «sākums», kas atbilst teikuma jēgai un Dieva nodomam.

Bībelē esot ieslēpti īpaši kodi, kas izteikti skaitļos. Ikvienu teikumu vai frāzi iespējams izteikt skaitļos, tādējādi var atšifrēt patiesās idejas, kas ieslēptas Bībeles tekstos, jo tās ne vienmēr varēts un drīkstēts paust tieši. Piemēram, ar Jēzus 12 mācekļiem jeb apustuļiem Bībelē apzīmētas 12 Izraēlas ciltis, bet 72 citi apustuļi (72:6=12) norāda uz sešiem vecākajiem, kas izvēlēti no katras cilts. Ko nevarēja pateikt ar vārdiem, to pateica ar skaitļiem.

Piemēram, skaitlis 25 simbolizē grēku piedošanu, jo 25 = 5x5. Tātad - mīlestība tiek reizināta divas reizes, jo piecnieks simbolizē mīlestības jūtas.

Ādama trīs dēli simbolizē miesu, garu un dvēseli, bet plašākā mērogā - cilvēcei piedāvāto izaugsmi: Kains (ķermenis jeb miesa), Ābels (dvēsele), Sifs (gars). Arī Noasam bija trīs dēli.

Katram no 12 Kristus mācekļiem piešķirta sava horoskopa zīme. Ko mums būs mācīties no tā? Ka Zivju zīmes, kam esot piederējis Jūda Iskariots, pārstāvji ir visnodevīgākie?

Tekstu sakrālās vibrācijas

Radītājs esot iecerējis visu, kas vien radīts Visumā, izteikt ar skaitļiem, un cilvēces tapšanas sākumā, pētot apkārtējo pasauli, cilvēki sāka ievērot likumsakarības, kuras saistīja ar miesas, gara un dvēseles vienotību. Visas Bībeles grāmatas esot pakļautas sakrālajām vibrācijām, tāpēc cilvēka apziņu spējot ietekmēt katrs vārds, kas īstenībā esot sakrāls skaitlis, un tādā veidā notiek iedarbība uz smalkajām enerģijām.

Jaunās un Vecās derības veidotāji izmantojuši tieši skaitļus, lai saprastu apkārtējo pasauli un tās dievišķo struktūru. Piemēram, Bizantijas skolās mācīja skaitļu mijiedarbību un to mistiski simbolisko nozīmi. Grāmatas autori secina, ka numeroloģija kļuvusi par kristietības neatņemamu sastāvdaļu - liturģijā lūgšanas un atsevišķi vārdi tiek atkārtoti noteiktu reižu skaitu, skaitļu izmantošanu varot ievērot svečturu formā, ikonās, dievnamu uzbūvē utt.

Mīlestība, harmonija un Jūda

Īpaši bieži svētajos tekstos tiekot izmantot skaitļi 3, 4, 5, 7, 10, 12, 30, 40, 50, 70 un 100, kas esot svēti, ietver pilnības, mīlestības, harmonijas, skaistuma ideju un simboliku.

Savukārt skaitļu 3, 7 un 12 semantika orientēta uz pašiem svarīgākajiem kristietības mācības pamatlikumiem: septiņas Svētā gara dāvanas, septiņi treknie gadi, svētā trīsvienība, Kristus augšāmcelšanās...

Arī četriniekam ir ietilpīga nozīme: Mēness fāzes, debess puses, Dieva un Ādama vārdi sastāv katrs no četriem burtiem (oriģinālvalodā) - četrinieks simbolizē spēku, vīrišķību, garīgo pilnību.

Skaitlis 5 ietver vēstījumu par četriem elementiem (zeme, gaiss, uguns, ūdens) un piekto - garu, kā arī vīrišķā (simbolizē skaitlis 3) un sievišķā (skaitlis 2) simbiozi.

Bībelē cilvēka apzīmēšanai izmanto sešus dažādus vārdus un, matemātiski manipulējot ar skaitli 6, iegūst slaveno 666, kas apliecina cilvēka grēcīgumu.

Skaitlis 7 saistīts ar Mēness un dzīvības ciklu. Mēness ciklam ir četras fāzes, katra ilgst septiņas dienas. Piemēram, babilonieši katru septīto dienu veltīja Mēness dievam, un šīs tika uzskatītas par nelaimīgām dienām. Savukārt ar skaitli 8 saistītā simbolika «runā» par patiesās dzīves sākšanos - jaundzimušam zēnam vārdu dod astotajā dienā pēc piedzimšanas, kad sākusies viņa patstāvīgā dzīve.

Skaitlis 9 - atdzimšanas simbols. Sakrālajā skaidrojumā vārds «maize» satur trijnieka enerģiju, bet «vīns» - sešnieka enerģiju. Summā ir deviņi, kas nozīmē, ka, svētajā vakarēdienā baudot maizi un vīnu, cilvēks piedalās atdzimšanas procesā.

Skaitlis 10 apzīmē materiālās un garīgās pasaules vienotību, bet alķīmijā to uzskatīja par matērijas skaitli. 10 ir Dievs (1) un bezgalība (0), 11 - Kristus uzticamo mācekļu skaits. Tiek uzskatīts, ka cilvēki, kuru vārds atbilst skaitlim 11, ir svētie un mocekļi, kam dzīvē paredzēta īpaša misija. Skaitlis 12 saistīts ar augstākā saprāta iemiesošanos uz zemes, bet tas norāda arī uz 12 cilvēka dvēselei raksturīgākajām īpašībām, kas aizved līdz zodiaka zīmēm un to atbilstību cilvēka dabai.

Bieži vien par 13. pie svētā vakarēdiena uzskata Jūdu, kurš nodeva savu skolotāju. Arī tāpēc šim skaitlim ir nelāga slava. Tomēr par 13. jāuzskata Jēzus Kristus, kuram bija 12 mācekļu, bet viņš ir 13. svētā vakarēdiena dalībnieks. Grāmatas autori raksta, ka grieķu valodā Jēzus Kristus rakstāms ar 13 burtiem. Bet Kristus dzimšana esot saistīta ar skaitli 111.

Skaitlis 40 apzīmē norobežošanos un vienatni, kuras laikā 40 dienās notiek garīgā pilnveidošanās. Ne velti gavēnis ilgst 40 dienas.

Pamatojoties uz Bībeles tekstu numeroloģisko kodu, pakāpeniski tikusi izveidota skaitļu simbolikas interpretācija, kādu izmantojam mūsdienās. Bībeles tekstos skaitlis 1 apzīmē vienīgo Dievu, 2 - divdabību un cilvēku, 3 - cilvēkam piemītošo dievišķo īpašību kopumu, 4 - vienotības ideju, 5 - tas ir cilvēks ar piecām maņām, 6 - līdzsvaru, 7 - ciklisko pilnību, 8 - spēku, enerģiju, izaugsmi, 9 - humānismu.

 

Abonē