Komentāri / Ūdens sti­hi­ja. Spē­cī­gas emo­ci­jas, zem­ap­zi­ņa un pie­sar­dzī­ba
 

0 komentāri