PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Planētas sinastriskajā astroloģijā. II daļa

 
©Scanpix

Parasti, runājot par zodiaka zīmju saderību, cilvēki domā tikai vienu debesu spīdekli – Sauli. Taču, lai izvērtētu divu vai vairāku cilvēku savstarpējo mijiedarbību, nepieciešams ņemt vērā arī Mēnesi un citas planētas. Katra no tām atbild par kādu no attiecību līmeņiem.

(Turpinājums. Sākums žurnāla maija numurā.)

Saule. Saule nosaka cilvēku mijiedarbību prāta, apziņas, «es» līmenī. Par tā dēvēto Saules zīmju saderību rakstījām jau iepriekšējā numurā, tāpēc neatkārtosimies.

Mēness. Nakts spīdeklis Mēness sinastriskajā astroloģijā atbild par attiecību emocionāli psiholoģisko pusi. Ja divu cilvēku Mēneši savstarpēji atrodas harmoniskā aspektā (savienojums, sekstils, trigons), starp abiem valdīs emocionāla sapratne un harmonija. Šie cilvēki intuitīvi, zemapziņas līmenī, sajūt un izprot viens otra emocijas un noskaņojumu. Laba saprašanās starp šādiem cilvēkiem valdīs arī ikdienas ķermenisko vajadzību līmenī (ēdiens, pārtika). Natālajā kartē Mēness «atbild» arī par kartes «saimnieka» attiecībām ar sievietēm (māti, sievu, sievišķo arhetipu kā tādu). Labs aspekts laulāto attiecībās ir, ja vīrieša Mēness atrodas sekstilā vai trigonā ar sievietes Sauli un/vai Marsu - tas nozīmē harmoniskas seksuālās attiecības.

Merkurs. Pat ja partneru Merkuri veido kādu no saspringtajiem aspektiem (kvadrāts, opozīcija), šī planēta reti kad rada nopietnas problēmas pāra attiecībās. Merkurs atbild par komunikabilitāti, mijiedarbību konkrētā praktiskā prāta un runas līmenī. Ja partneru Merkuri atrodas saspringtā savstarpējā aspektā, partneri var virspusēji sastrīdēties, taču, ja pārējo planētu savstarpējie aspekti ir harmoniski, šiem strīdiem nebūs nopietna iespaida uz attiecībām. Tāpat arī Merkura saspringtie aspekti ar citām partnera planētām izšķirošu iespaidu uz attiecībām neatstās, lai gan var radīt sīkus, nepatīkamus pārpratumus komunikācijā.

Venera. Venera atbild par simpātiju veidošanos starp cilvēkiem gaumes un patikas/nepatikas līmenī. Ja kāds saka: «viņa nav manā gaumē» - visticamāk, šo cilvēku Veneras neveido harmonisku aspektu. Ja cilvēku Veneras atrodas harmoniskā aspektā (savienojums, sekstils, trigons), viņi izjūt simpātijas viens pret otru - taču bez seksuālas nokrāsas. Veneru harmoniskā aspekta radītās savstarpējās simpātijas drīzāk varētu raksturot kā patiku, līdzīgu gaumi, harmoniju, vienkārši draudzību. Draugu starpā bieži vien var vērot šo aspektu. Savukārt, ja vīrieša Venera veido harmonisku aspektu ar sievietes Marsu un/vai Sauli, viņu starpā var rasties laba un harmoniska seksuāla saderība. Ja vīrieša Veneras aspekti ar sievietes Sauli/Marsu ir saspringti, seksuālā interese būs, taču, cik strauji uzliesmojusi, tikpat strauji var arī noplakt.

Marss. Šī planēta iemieso aktivitāti, darbību, spēku, enerģiju, arī - seksuālo enerģiju. Klasiskajā Rietumu astroloģijā Marss tiek uzskatīts par «ļaunu» planētu. Arī sinastrijā tā atbild par savstarpējām aktivitātēm, tajā skaitā fiziskām. Tāpēc ļoti vēlams, lai partneru Marsi neveidotu konflikta aspektus ne savā starpā, ne arī ar kādu citu no partnera planētām. Ja pāra Marsi veido saspringtu aspektu (kvadrāts, opozīcija un Marsa gadījumā - arī savienojums), tad starp abiem iespējami fiziski konflikti - roku palaišana, kautiņi. Cik nopietns var būt šāds fizisks konflikts, tas atkarīgs arī no katra partnera individuālā Marsa novietojuma - vai Marss ir spēcīgs pēc zīmes, vai tam ir saspringti aspekti ar citām natālās kartes planētām. Ja partneru Marsi ir «labdabīgi», respektīvi, tie ir sev labvēlīgās zīmēs un tiem nav konfliktu aspektu ar citām natālās kartes planētām, konflikts var nebūt iznīcinošs. Taču jebkurā gadījumā - Marsu kvadratūras, opozīcijas vai savienojuma gadījumā no konflikta izvairīties pilnībā nav iespējams.

Tā, ka viena vai abu partneru Marsi neveidotu pilnīgi nekādus konflikta aspektus ar otra partnera planētām, parasti nemēdz būt. Tad jāskatās - kas ir tās planētas, ar kurām Marss veido saspringtos aspektus. Ja viena cilvēka Marss «ievaino» otra Marsu, Jupiteru, Saturnu vai Plūtonu, tad problēma ir nopietna, pat bīstama. Tāpat ļoti slikti ir, ja Marss atrodas saspringtā aspektā ar otra cilvēka Mēnesi - Mēness «īpašnieks» to izjutīs kā partnera rupjību, neiejūtību, bieži raudās partnera uzvedības dēļ. Marss otra cilvēka Mēnesi saspringtos aspektos var burtiski novest līdz histērijai. Savukārt, ja viena partnera Marss «ievaino» otra Sauli, Veneru, Merkuru, Neptūnu vai Urānu, sekas nav tik dramatiskas, ar šiem konfliktiem var sadzīvot, jo īpaši tad, ja kopumā pāra sinastrija ir harmoniska.

Ja partneru Marsi atrodas savstarpēji harmoniskā aspektā, starp šiem cilvēkiem iespējama konstruktīva mijiedarbība, kopīgs fizisks darbs. Laba sadarbība veidosies arī tad, ja viena partnera Marss atrodas harmonijā ar otra Jupiteru (Jupiters izvirzīs mērķus, Marss izdarīs) vai Saturnu (Saturns iedos struktūru Marsa enerģijai).

Jupiters. Arī Jupiters sinastrijā bieži vien var radīt konfliktu. Lai gan tradicionālajā Rietumu astroloģijā dēvēts par «lielo labdari», konflikta aspektos sinastrijā Jupiters var radīt nopietnas problēmas. Ja partneru Jupiteri atrodas kādā no konflikta aspektiem (Jupitera gadījumā tie ir kvadrāts un opozīcija), konflikts būs. Taču, atšķirībā no Marsa izraisītajiem konfliktiem, tas izpaužas drīzāk kā dusmas, sašutums par kaut kādām otra darbībām vai izteicieniem. Jupiteriskie konflikti izpaužas kā skaļas dusmu lēkmes, taču bez fiziskas vardarbības, kā tas ir Marsa konfliktu gadījumos. Aizcirst durvis un demonstratīvi aiziet prom - tipisks jupiteriskā konflikta paraugs.

Savukārt Jupitera savienojums ar partnera Jupiteru vai kādu citu no partnera planētām, izņemot Marsu, Saturnu un Plūtonu, pāra saderībai ir labs. Jo īpaši labi skaitās Jupitera savienojumi un citi harmoniski aspekti ar partnera Sauli un Mēnesi. Astroloģijā šādu aspektu dēvē par Laimes zīmogu. Tas partneris, kura Sauli vai Mēnesi harmoniski aspektē otra Jupiters, sajūt, ka šīs attiecības viņu dara laimīgu, rada gaišas dzīves perspektīvas sajūtu, prieku, optimismu. Īpaši veiksmīgi, ja šāda situācija ir abpusēja (respektīvi, abu partneru Jupiteri atrodas harmoniskos aspektos ar otra Sauli un/vai Mēnesi). Ja Laimes zīmogs ir vienpusējs, dažkārt var gadīties arī tā, ka tas no partneriem, kuram «pieder» aplaimotājs Jupiters, pats var pat nejusties attiecībās īpaši laimīgs.

Saturns. Klasiskajā Rietumu astroloģijā uzskatīts par ļaunu un nelabvēlīgu planētu, kas iemieso ierobežojumus, grūtības un trūkumu. Ļoti svarīga un nopietna planēta arī sinastrijās, ar kuru nerēķināties nav iespējams. Saturniskie konflikti ļoti atšķiras no Marsa un Jupitera izraisītajiem - saturniskais konflikts saistās ar klusēšanu, atsvešinātību. Partneri, kuru Saturni atrodas savstarpēji saspringtās pozīcijās, var pat mēnešiem ilgi nesarunāties, tādā veidā sodot otru par «pārkāpumiem». No šāda konflikta ir ārkārtīgi grūti, pat neiespējami iziet, jo - kā var risināt konfliktu, ja nesarunājas. «Viņš ir kā betona siena un nerunā ar mani» - tipisks saturniskā konflikta apraksts. Kā likums, šādi konflikti mēdz būt ilgstoši.

Ļoti svarīgas arī Saturna attiecības ar partnera Sauli un Mēnesi. Ja viena partnera Saturns atrodas saspringtos aspektos (savienojums, kvadrāts, opozīcija) pret otra Sauli un/vai Mēnesi, tas partneris, kam «pieder» Saule un/vai Mēness, attiecībās jutīsies nomākts, ierobežots un vienkārši nelaimīgs. Saturns itin kā apspiež un ierobežo otra cilvēka personību (Saule) vai emocijas (Mēness), radot ļoti nomācošu spiediena sajūtu. Ne velti šādu kombināciju dēvē par Nelaimes zīmogu. Ja Nelaimes zīmogs ir abpusējs, romantiskas attiecības starp cilvēkiem parasti neveidojas. Dažkārt Saules un Saturna savienojums sastopams aprēķina laulībās, īpaši tādās, kur gados stipri vecāks vīrs (Saturns) apprec jaunu sievieti. Ja šāds aspekts ir starp priekšnieku (Saturns) un padoto (Saule un/vai Mēness), tad padotais var justies kā pārdots verdzībā. Turklāt Saturna «īpašnieks» pats par sevi var arī nebūt stingrs vai ļauns - tas ir šis konflikta aspekts, kurš Saules/Mēness «īpašniekam» rada šādu sajūtu.

Urāns. Inovāciju un tehnoloģiju planēta Urāns sinastrijā īpaši būtiska nav. Protams, labi, ja viena partnera Urāns veido harmoniskus aspektus ar otra planētām, taču nekāda nelaime nav arī tad, ja tā nav. Saspringti Urāna aspekti ar otra partnera planētām, īpaši Sauli un Mēnesi, var tikt izjusti kā nepatīkami, pēkšņi pārsteigumi no partnera puses, nervozitāte attiecībās, taču, ja nav citu, nopietnāku konfliktu aspektu, šķiršanos tie neizraisīs. Savukārt pret partnera planētām harmoniski novietots Urāns patīkami stimulēs otra radošumu.

Neptūns. Arī Neptūna loma sinastrijā nav izšķiroša. Saspringti Neptūna aspekti ar tādām otra cilvēka planētām kā Merkurs, Mēness, Saule un Venera gan var radīt attiecību sākumposmā pārmērīgu partnera idealizāciju, taču pati par sevi tā pie attiecību sabrukuma nenovedīs.

Plūtons. Lai arī šī planēta vai, pareizāk sakot, planetoīds atrodas tālu un ir mazāks par Mēnesi - sinastriskajā astroloģijā tam ir nozīme kā vienai no galvenajām «konfliktu planētām». Ja viena cilvēka Plūtonam ir konflikta aspekti (kvadrāts, opozīcija un šajā gadījumā arī savienojums) ar otra Marsu, Jupiteru, Saturnu vai Plūtonu, iespējamas ļoti nopietnas konflikta situācijas. Plūtons astroloģijā saistās ar zemes dzīļu enerģiju, zemapziņu, nāvi, liktenīgām transformācijām, sava spēka apliecināšanu, ietekmi sabiedrībā un varu pār citiem cilvēkiem, un tādi ir arī plūtoniskie konflikti - smagi, liktenīgi, vardarbīgi. «Uzvara vai nāve!», «Ne soli atpakaļ!», «Par katru cenu panākšu savu!» - plūtoniskā konflikta esence. Plūtons ir nepiekāpīgs, taču citādā veidā nekā saltais un atsvešinātais Saturns. Plūtoniskā nepiekāpība ir karavīra, kurš cīnās uz dzīvību vai nāvi, nepiekāpība.

Nākamajā reizē - sīkāk par to, kādi aspekti nepieciešami laimīgai mīlestībai un laulībai.