Līdz 1. aprīlim piešķirti 8 miljoni īpašuma kompensācijas sertifikātu

 

Līdz 2010.gada 1.aprīlim 117 200 iedzīvotāju ir piešķirti 8 010 000 īpašuma kompensācijas sertifikātu, teikts Ekonomikas ministrijas Juridiskā biroja sagatavotajā informācijā par īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu līdz 2010.gada 1.aprīlim.

Fizisko personu kontos šī gada 1.aprīlī no ieskaitītajiem 7 600 000 bija atlikuši 137 000 īpašuma kompensācijas sertifikātu, kas ir 1,7% no piešķirtajiem īpašuma kompensācijas sertifikātiem.

Savukārt privatizācijā izmantoti 6 790 000 īpašuma kompensācijas sertifikātu, kas ir 84,8 % no piešķirtajiem īpašuma kompensācijas sertifikātiem, bet juridisko personu kontos 1.aprīlī bija 11 040 īpašuma kompensācijas sertifikātu, tai skaitā starpniecības uzņēmumu tirdzniecības kontos 7 390 īpašuma kompensācijas sertifikātu.

No fiziskām personām starpniecības uzņēmumi šī gada martā ir nopirkuši 650 īpašuma kompensācijas sertifikātu, kas ir 213,14% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, par vidējo cenu 16,16 lati.

Atbilstīgi likumam par zemes privatizāciju lauku apvidos pieņemti 11 076 pašvaldību lēmumi par kompensāciju izmaksu par zemi lauku apvidos. Kompensācija izmaksāta 8 411 personām, dzēšot 620 000 īpašuma kompensācijas sertifikātu par kopējo summu 17 450 000 latu.

Saskaņā ar valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteikto 60 personas zaudējušas tiesības dzēst īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot naudu.

Atbilstoši likumam par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu valsts kasei nosūtīti saraksti par 1 500 000 latu kompensācijas izmaksu 334 personām, dzēšot 53 900 īpašuma kompensācijas sertifikātu.

 

Abonē