Aktivizējusies interese par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas iespējām

 

Līdz šā gada novembrim pieteikumus Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalna un Bolderājas rajonos iesnieguši jau 332 nekustamo īpašumu īpašnieki. Salīdzinājumam - no februāra, kad sākās pieteikumu pieņemšana, līdz septembrim bija saņemti 76 iesniegumi (par 71 objektu) par pieteikšanos būvniecībai un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu un vēl 124 (107 objekti) - par kompensāciju saņemšanu jau izbūvētajiem pieslēgumiem. Līdz novembrim pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 202 nekustamo īpašumu īpašniekiem, tostarp tas jau izmaksāts 111 personām.

Pēdējā laikā vērojama aktivizēšanās, atbildot arī SIA Rīgas ūdens aicinājumiem iegūt papildu informāciju un atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par īpašuma pieslēgšanas centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai procesu speciāli rīkotajās sanāksmēs uzņēmuma telpās. Notikušas jau piecas šādas sanāksmes, un pēdējo no tām apmeklēja apmēram trešā daļa no aicinātājiem.

Kā zināms, pērn 29. decembrī stājās spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kas paredz kārtību, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks - fiziska persona - var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu par dzīvojamās mājas pievienošanu centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai rajonos, kuros ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta ietvaros ir izbūvētas centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ar atzariem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai. Šis projekts attiecas uz Mārupes (Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalna un Bolderājas rajonu iedzīvotājiem.

Pieteikšanās līdzfinansējumam tiek organizēta ar noteiktu secību, proti, SIA Rīgas ūdens mājaslapā katru mēnesi tiek publicēti paziņojumi, kuros ir norādīti nekustamie īpašumi, kuru īpašnieki var iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai. Tāpat tiek pieņemti iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma līguma slēgšanai par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu - tas attiecas uz gadījumiem, ja pieslēguma būvniecības darbi līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai uzsākti, bet pieslēgums vēl nav nodots ekspluatācijā.

 

Abonē