Komentāri: Kaimiņa kungs jau paplašinājis Latvijas parlamentārisma ietvarus līdz Saeimas tualetēm. Cerēs...